Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2009

Συστατικές Επιστολές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η χορήγηση Συστατικής Επιστολής για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή εσωτερικό προϋποθέτει:

1. Βαθμολογία σε ένα εκ των μαθημάτων που διδάσκω στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου τουλάχιστον 8 (οκτώ) και άνω.

2.Κατ’ εξαίρεση μπορεί να χορηγηθεί Συστατική Επιστολή, αν ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει τα μαθήματά μου, και έχει γενική βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς». Η χορήγηση στην περίπτωση αυτή θα εξαρτηθεί από την άμεση προσωπικη γνώμη που έχω για τον υποψήφιο.

3. Υποβολή στο γραφείο μου αναλυτικής βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων. Από τη συνολική εικόνα που προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία, μπορεί να υπάρξει άρνηση χορήγησης Συστατικής Επιστολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου