Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2009

Εξεταστέα Ύλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα που διδάσκω κατά την χειμερινή εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2010 είναι η παρακάτω:


Α. Στο μάθημα «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο»:


1. Η ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

2. Οι οργανωτικές βάσεις του θεσμικού οικοδομήματος

3. Το αξιακό σύστημα της ΕΕ

4. Η οργανωτκή διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η κοινοτική- ενωσιακή έννομη τάξη

6. Η Κοινότητα - Ένωση και τα κράτη μέλη

7. Η Κοινότητα - Ένωση στο Διεθνή χώρο


Β. Στο μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο - Κοινοτικές ελευθερίες»:


1. Η έννοια της εσωτερικής αγοράς

2. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των κοινοτικών ελευθεριών

3. Οι εγγυήσεις που παρέχουν οι κοινοτικές ελευθερίες

4. Οι εξαιρέσεις και οι εξαιρούμενοι τομείς

5. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

6. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

7. Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών

8. Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

9. Οι δημόσιες συμβάσεις

10. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός

11. Οι κρατικές ενισχύσειςΓ. Στο μάθημα «Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου»:


1. Η έννοια του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

2. Η δημιουργία του Χώρου στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα

3. Η δημιουργία της Ευρώπης των πολιτων - η ελεύθερη κυκλοφρία των εργαζομένων, των μη εργαζομένων, η κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα

4. Η δημιουργία του Χώρου στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα

5. Οι συμφωνίες Schengen

6. Η διέλευση των εσωτερικών συνόρων

7. Η διέλευση των εξωτερικών συνόρων

8. Οι θεωρήσεις

9. Το σύστημα πληροφοριών Schengen

10. Το άσυλο

11. Η μετανάστευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου