Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Αδιανόητα

1    
      Καιρός να στραφούμε και λίγο στην επικαιρότητα. 

Δ    Επιλέγω για σχολιασμό δυο πράγματα που μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση.

Τ    Το πρώτο: η βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Θ. Τζάκρη δήλωσε:"Δεν έχει νόημα να είμαστε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας όταν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την ατζέντα μας" !! (βλ. Νέα της 25-10-2013)
      
      Αδιανόητο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κρατούσα πολιτική αντίληψη σε τούτον το δύσμοιρο τόπο. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο, στα χώματα που έζησε ο Αριστοτέλης.  Έλεος, αν είναι να επιβάλλεις την ατζέντα σου, ο άλλος γιατί να συνεργαστεί; 
      
      Το δεύτερο: στο άρθρο 31 της "προγραμματικής συμφωνίας" των κυβερνητικών εταίρων (Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ) που αναφέρεται στη Δημόσια Διοίκηση αναγράφεται: "Κανένας εργαζόμενος στο Δημόσιο που κάνει στοιχειωδώς τη δουλειά του δεν έχει λόγο ανησυχίας" !!

      Απίστευτο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κρατούσα αντίληψη σε τούτο τον δύσμοιρο τόπο. Η χώρα κατακρημνίζεται και από τον υπάλληλο ζητούμε να κάνει μόνο το "στοιχειώδες".  Αν είναι δυνατόν.... Δηλαδή κύριοι κυβερντώντες, αν ήταν δική σας η επιχείρηση θα ζητούσατε από τους εργαζόμενους να κάνουν μόνο το στοιχειώδες;Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Ανακοίνωση


Γνωστοποιείται στους επιτυχόντες του πρόσφατου διαγωνισμού για το ΜΠΣ "Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση" ότι η πρώτη ενημερωτική συνάντηση θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 24-10-2013 και ώρα 6-8 μ.μ. στο ισόγειο της Αριστοτέλους 3.

Καθηγητής Δον. Παπαγιάννης.

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Επιλογή υποψηφίων ΜΠΣ

                                       
                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ
       
      Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για το ΜΠΣ
                      «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Την 17η  Οκτωβρίου 2013, ώρα 10.30  π.μ. συνήλθε στο γραφείο του καθηγητή κ. Παπαγιάννη Δονάτου, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» ακαδημαϊκού έτους 2013- 14 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, που συγκροτήθηκε μετά από σχετικές  αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Παρόντες: ο καθηγητής Δον. Παπαγιάννης, η καθηγήτρια Μ. Κόρσου – Παναγοπούλου, ο καθηγητής Ηλ. Νικολόπουλος, η επ. καθηγήτρια Πολ. Παπαδάκη, ο λέκτορας Παν. Κουρνούτος.

Η επιτροπή εξέτασε καταρχήν τις υποψηφιότητες μόνον εκείνων εκ των υποψηφίων οι οποίοι μετείχαν στη γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο και Συνταγματικό δίκαιο, όπως προέβλεπε η σχετική προκήρυξη. Οι αιτήσεις εκείνων που δεν προσήλθαν στη γραπτή εξέταση δεν αξιολογήθηκαν.

Με βάση τις προβλέψεις του νόμου και ειδικά του αρθ. 4 του ν. 3685/2008, η Επιτροπή αξιολόγησε τους υποψηφίους με πρώτο και βασικό κριτήριο το βαθμό επιτυχίας τους στα τρία εξετασθέντα  μαθήματα. Υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν κατά μέσο όρο το βαθμό βάσης πέντε(5) κρίθηκαν απορριπτέοι. Επικουρικά λήφθηκε υπόψη ο βαθμός πτυχίου, όπως επίσης και η συγγένεια του επιστημονικού κλάδου από τον οποίο προέρχεται ο υποψήφιος και μόνο για τους υποψηφίους εκείνους που ισοψηφούσαν.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έδωσε την παρακάτω σειρά κατάταξης των υποψηφίων, εκ των οποίων οι δέκα τέσσερεις πρώτοι κρίνονται ως επιτυχόντες. Οι ακολουθούντες τον πίνακα κρίνονται με τη συγκεκριμένη σειρά ως επιλαχόντες:

(Επεξηγήσεις συντμήσεων: Σ = Συνταγματικό Δίκαιο, , Δ = Διοικητικό Δίκαιο, Ε = Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΜΟ = Μέσος Όρος, ΠΤ = Βαθμός Πτυχίου).

                                                  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ     
                                                                                                                                                                                                                                    Σ ΔΕ             ΜΟ          ΠΤ

11. Χαλβατζής Βασίλειος,                            9 –  9 – 9               27           6,70
22.  Σουρτζινός Κωνσταντίνος                      9 –  8 – 9               26           8,41
33. Φιαμέγκου Φιλιππία – Μαρία                 10 – 9 – 5              24           7,09
44. Χαλκιά Ελένη                                         10 – 8 – 2              20           5,91
55. Σινάνη Ειρήνη                                          9 – 6 – 4                19           7,42
66. Χαραλαμπίδης Γαβριήλ                           9 – 4 – 6                19           8,54
77. Αναγνώστη Αλεξάνδρα                            9 – 6 – 3                18           7,65
88. Κλημέντζος Δημήτριος                            9 – 8 – 1                18           6,21
99. Αδαμαντίδης Βασίλειος                            7 – 6 – 3                16           8,22
110. Μπέκιου Ελένη                                          9 – 4 – 3                16           7,24
111. Καρίπη Ουρανία                                        7 – 5 – 4                16           7,04
   12. Οικονόμου Παναγιώτης                             8 – 5 – 2                15           8,33
113. Μπακαλούδη Βενετία                              9 – 6 – 0                15           7,0
114. Κλάδου Αικατερίνη                                 9 – 6 – 0                15              -

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

1.       Σχοινάς Χρήστος                                       8 – 5 – 1                14           7,04
2.       Τρίγκα Βασιλική                                        9 – 5 – 0                14              -
3.       Μολφέση Γερασιμούλα                             6 – 4 – 3                 13           8,50
4.       Μαυρίδου Αικατερίνη                                7 – 6 – 0                13           6,9 
5.       Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλος                   7 – 5 – 1                13           6,76
6.       Πέτρουλα Σοφία                                         7 – 3 – 0                10           6,67
7.       Χρυσοπούλου Ευαγγελία                           3 – 4 – 0                7                 -

Η επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων και υπογράφει το παρόν Πρακτικό.

Ο πρόεδρος                                                                                                                                                                                           
Καθ. Παπαγιάννης Δον.                                                            


Τα μέλη

1. Καθ. Κόρσου -  Παναγοπούλου Μ.
2. Καθ. Νικολόπουλος Ηλ.                                                                                             
3. Επ. Καθ. Παπαδάκη 
4. Λεκ. Κουρνούτος Παν. 

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Πληροφορίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές


Γνωστοποιώ στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΜΠΣ "Εθνική και κοινοτική διοίκηση" τα παρακάτω:

1. Μετά από εισήγησή μου, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος κατά τη συνεδρίαση της 3-10-2013 ενέκρινε τις τριμελείς επιτροπές, ενώπιον των οποίων οι τελειόφοιτοι του ΜΠΣ θα υποστηρίξουν τις διπλωματικές τους εργασίες.

2. Επειδή υποβλήθηκαν διάφορα αιτήματα για παράταση υποβολής των διπλωματικών εργασιών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να χορηγήσει σε όλους μια παράταση υποβολής μέχρι την 30-11-2013, έτσι ώστε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου να καταστεί δυνατή η υποστήριξη των εργασιών.

3. Κατόπιν αυτού, εκείνοι οι οποίοι είναι έτοιμοι και έχουν τελειώσει με τη συγγραφή της εργασίας τους, μπορούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα (7-11/10-2013) να μου υποβάλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικό αίτημα για την άμεση υποστήριξη της εργασίας τους, η οποία θα λάβει χώρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

4. Οι υποψήφιοι για το ΜΠΣ ήταν συνολικά 39 άτομα, προσήλθαν όμως προς γραπτή εξέταση 21 άτομα. Τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σύντομα, έτσι ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν τα μαθήματα συγχρόνως και για τα δυο τμήματα.

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Πληροφορίες για προπτυχιακούς φοιτητές


Γνωστοποιώ στους προπτυχιακούς φοιτητές τα παρακάτω:

1. Η αποτυχία στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου ήταν τραγική. Επί συνόλου 251 γραπτών, βαθμολογήθηκαν με 5 μόνο 27 γραπτά, με 6 τρία γραπτά και ένα με 7, ένα με 8 και ένα με 9!! Όλα τα άλλα γραπτά ήταν κάτω από τη βάση και δυστυχώς στη μεγάλη τους πλειοψηφία κυμαίνονταν μεταξύ μηδέν και δύο.
Κάτι πρέπει να γίνει επειγόντως. Και αυτό το "κάτι" είναι ένα και μοναδικό: ΔΙΑ-ΒΑ-ΣΜΑ. Επιτέλους, το πανεπιστήμιο και τον τίτλο του μόνο εμείς θα τον τιμήσουμε και μόνο αν αυτός αντιπροσωπεύει γνώση.

2. Κατά το χρονικό διάστημα του χειμερινού εξαμήνου θα δέχομαι τους φοιτητές κάθε Δευτέρα και ώρα 15-16 μ.μ. και κάθε Τετάρτη και ώρα 10-11 π.μ. στο γραφείο μου επί της  Αριστοτέλους 3 στο δεύτερο όροφο.

3. Όποιος (α) επιθυμεί να δει το γραπτό του (της), μπορεί άνετα να έρθει στο γραφείο μου στις παραπάνω ώρες και να το δει.

4. Θα αρχίσω τις παραδόσεις των μαθημάτων μου αμέσως από την ερχόμενη Δευτέρα 7-10-2013 και σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας.