Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Έναρξη μαθημάτων ΜΠΣ

Αύριο Τρίτη, 29.11.2011 και ώρα 4 μμ και στην αίθουσα του β’ ορόφου στο κτίριο της Αριστοτέλους 3 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση για το πρώτο εξάμηνο. Στην ίδια αίθουσα και ώρα 6 μμ θα ακολουθήσει το μάθημα του τρίτου εξαμήνου.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Γνωστοποιήσεις

1. …. Δεν πάει άλλο. Την ερχόμενη Τρίτη 29/11/2011 και ώρα 16 αρχίζουμε τα μαθήματα στο ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση»!!!. (αλήθεια σας λέω, πιστέψτε με). Σε ποια αίθουσα; Δεν ξέρω!!! Όποια βρούμε κενή. Αν δεν βρούμε, σας υπόσχομαι ένα καταπληκτικό μάθημα οκλαδόν (επειδή δεν υπάρχουν καρέκλες) στο δεύτερο όροφο του κτιρίου στην Αριστοτέλους 3!!! Αν το κρυφό σχολειό ήταν αλήθεια, κάπως έτσι δεν θα κάθονταν τα ελληνάκια;
2. Επειδή πολλοί φοιτητές μου ζητούν να προσδιορίσω την ύλη στο μάθημα του τρίτου εξαμήνου «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο», το επιχειρώ με …. βαριά καρδιά. Γιατί; μα ύλη προσδιορίζαμε στο γυμνάσιο και στο λύκειο, θα προσδιορίζουμε και εδώ ύλη για να ’χουν δουλειά τα παπαγαλάκια; Εν πάση περιπτώσει. Από το διανεμόμενο σύγγραμμα, που … εντελώς τυχαία … τυγχάνει να είναι το δικό μου «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» τέταρτη έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011, ή ύλη είναι η εξής: κεφ. 2 η ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κεφ. 4 η πολιτειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ, κεφ. 5 η Ένωση, τα κράτη μέλη, η διεθνής κοινότητα, κεφ. 6 τα όργανα της ΕΕ, κεφ. 8 η ενωσιακή έννομη τάξη. Σε κάθε περίπτωση πάντως μπορείτε να διαβάζετε τα σχετικά θέματα από οποιοδήποτε βιβλίο έχετε στη διάθεσή σας. Καλή δουλειά και έχετε πάντοτε κατά νου τον ποιητή σε περίπτωση αποτυχίας: «χαρές και πλούτη να χαθούν και τα βασίλεια κι’ όλα, τίποτε δεν είναι, αν στητή μένει η ψυχή κι’ ολόρθη»!!

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Αποτελέσματα Διαγωνισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για το ΜΠΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Την 3η Νοεμβρίου 2011, ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε στο γραφείο του καθηγητή κ. Παπαγιάννη Δονάτου, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» ακαδημαϊκού έτους 2011- 12 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, που συγκροτήθηκε μετά από σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Παρόντες: ο καθηγητής Δον. Παπαγιάννης, η καθηγήτρια Μ. Κόρσου – Παναγοπούλου, , η επ. καθηγήτρια Πολ. Παπαδάκη, ο λέκτορας Παν. Κουρνούτος.

Απόντες: ο καθηγητής Ηλ. Νικολόπουλος, ο οποίος δήλωσε κώλυμα και απείχε τόσο από τη διενέργεια του διαγωνισμού στο Συνταγματικό Δίκαιο, όσο και από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων.

Η επιτροπή εξέτασε καταρχήν τις υποψηφιότητες μόνον εκείνων εκ των υποψηφίων οι οποίοι μετείχαν στη γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο και Συνταγματικό δίκαιο, όπως προέβλεπε η σχετική προκήρυξη. Οι αιτήσεις εκείνων που δεν προσήλθαν στην γραπτή εξέταση δεν αξιολογήθηκαν.

Με βάση τις προβλέψεις του νόμου και ειδικά του αρθ. 4 του ν. 3685/2008, η Επιτροπή αξιολόγησε τους υποψηφίους με πρώτο και βασικό κριτήριο το βαθμό επιτυχίας τους στα τρία εξετασθέντα μαθήματα. Επικουρικά λήφθηκε υπόψη ο βαθμός πτυχίου, όπως επίσης και η συγγένεια του επιστημονικού κλάδου από τον οποίο προέρχεται ο υποψήφιος και μόνο για τους υποψηφίους εκείνους που ισοψηφούσαν.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έδωσε την παρακάτω σειρά κατάταξης των υποψηφίων, εκ των οποίων οι δέκα πέντε πρώτοι κρίνονται ως επιτυχόντες. Οι ακολουθούντες τον πίνακα κρίνονται με τη συγκεκριμένη σειρά ως επιλαχόντες:

(Επεξηγήσεις συντμήσεων: Ε = Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δ = Διοικητικό Δίκαιο, Σ = Συνταγματικό Δίκαιο, ΜΟ = Μέσος όρος, ΠΤ = Βαθμός Πτυχίου).

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Ε Δ Σ ΜΟ ΠΤ
1। Νικολόπουλος Γεώργιος 8 – 8 – 8 = 24 ----
2। Μιχαλακάκου Σύλβια 7 – 9 – 7 = 23 7,06
3। Γεωργάκης Νικόλαος 8 – 9 – 6 = 23 5,96
4। Ρούσαλη Μαρία - Μεταξία 7 – 9 – 6 = 22 ----
5। Λαμπούση Μεταξία 6 – 8 – 5 = 19 ----
6। Κυνηγαλάκη Ειρήνη 2 – 8 – 7 = 17 7,67
7। Βενέρης Αντώνιος 4 – 5 – 8 = 17 7,63
8। Βασιλάκης Εμμανουήλ 2 – 7 – 7 = 16 7,17
9। Ηλίας Άγγελος 3 – 6 – 7 =16 7,17
10। Φίλιππα Σοφία 2 – 8 – 6 = 16 6,87
11। Χαλβατζής Βασίλειος 8 – 8 – – = 16 6,70
12। Σταθοπούλου Αικατερίνη 3 – 8 – 5 = 16 6,51
13। Δριμάλα Θεώνη 4 – 8 – 4 = 16 6,13
14। Βαρειά Ιουλία 2 – 7 – 6 = 15 6,93
15। Δράκος Θεόδωρος 1 – 7 – 7 = 15 5,08
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1। Δούρος Νεκτάριος 1 – 5 – 8 = 14 7,78
2। Χρηστίδου Βασιλική 3 – 6 – 5 = 14 7,40
3। Σταμάτη Κλεοπάτρα-Ειρήνη 2 – 6 – 5 = 13 6,71
4। Τσακίρη Ανθούλα 2 – 7 – 4 = 13 6,62
5। Κούκος Πέτρος 2 – 6 – 4 = 12 7,97
6। Αναστασοπούλου Καλλιρρόη 1 – 6 – 5 = 12 6,41
7। Ζαχαράκη Μαρία Πολυξένη 3 – 4 – 4 = 11 ----
8। Μπατσινίλας Ναπολέων 0 – 5 – 6 = 11 ----
9। Κώνστας Ευάγγελος 0 – 4 – 7 = 11 ----
10। Ανδριανός Γεώργιος 0 – 6 – 4 = 10 ----
11। Σαγιάς Νικόλαος 1 – 4 – 5 = 10 ----
12। Μπίλης Νεκτάριος 0 – 6 – 4 = 10 ----
13। Αλεξάνδρου Παν – Ασημ 1 – 5 – 3 = 9 ----
14। Παπαμαργαρίτης Αθανάσιος 0 – 4 – 5 = 9 ----
15। Μουταβελή Αγγελική 0 – 3 – 4 = 7 ----
16। Πέτρουλα Σοφία 0 – 1 – 4 = 5 ----
17। Κουφοπούλου Φωτεινή 0 – 3 – 2 = 5 ----
18। Φωτόπουλος Χρήστος 2 – 2 – – = 4 ----

Η επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων και υπογράφει το παρόν Πρακτικό.

Ο πρόεδρος Τα μέλη

Καθ. Παπαγιάννης Δον. 1. Καθ. Κόρσου - Παναγοπούλου Μ.


2. Επ. Καθ. Παπαδάκη Πολ.

3. Λεκ. Κουρνούτος Παν.

Σημείωση: Όλοι οι εξετασθέντες στο μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» μπορούν να δουν το γραπτό τους, όπως επίσης και το γραπτό των συνυποψηφίων τους, χωρίς όμως την αποκάλυψη του ονόματός τους, για να μη υπάρξει πρόβλημα με τα ....προσωπικά δεδομενα!!

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Υποβολή διπλωματικών εργασιών

Με βάση την τελευταία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, όλες οι διπλωματικές εργασίες που οφείλουν να καταθέσουν οι απόφοιτοι του ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» οφείλουν να κατεθούν μέχρι την 30। 11। 2011. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας ουδεμία διπλωματική εργασία θα γίνει δεκτή και οι μη καταθέσαντες την εργασία τους θα διαγραφούν.