Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011

Υποβολή διπλωματικών εργασιών

Με βάση την τελευταία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, όλες οι διπλωματικές εργασίες που οφείλουν να καταθέσουν οι απόφοιτοι του ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» οφείλουν να κατεθούν μέχρι την 30। 11। 2011. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας ουδεμία διπλωματική εργασία θα γίνει δεκτή και οι μη καταθέσαντες την εργασία τους θα διαγραφούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου