Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

Ορθή επανάληψη

Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για το ΠΜΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης έχει ως εξής:

Α. Ευρωπαϊκό Δίκαιο: 21-10-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16-18 μ.μ.

Β. Διοικητικό Δίκαιο: 24-10-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16-18 μ.μ.

Γ. Συνταγματικό Δίκαιο: 26-10-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16-18 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου