Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Επειγόντως: «Καλλικράτης» και στα πανεπιστήμια

Ο νέος νόμος για τα πανεπιστήμια είναι πια πραγματικότητα. Οποιαδήποτε σύγκριση με την προηγούμενη ρύθμιση αποβαίνει καταλυτικά υπέρ του νέου νόμου. Βεβαίως και υπάρχουν αδυναμίες στο νόμο. Η εφαρμογή του στην πράξη θα τις αναδείξει και μπορούν μελλοντικά να διορθωθούν. Οι μεγάλες παθογένειες του προηγούμενου νόμου αίρονται και μια νέα προοπτική ανοίγεται για το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, που μπορεί να το βγάλει από το χρόνιο μαρασμό. Η πανεπιστημιακή κοινότητα - αγνοώντας μια θορυβώδη μειοψηφία - οφείλει να δώσει την αναγκαία συνέχεια με τους οργανισμούς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που ο νέος νόμος προβλέπει και με τους οποίους παρέχεται η διεκδικούμενη αυτονομία και ευελιξία για τα πανεπιστήμιά μας.

Αυτό όμως δεν αρκεί. Και δεν αρκεί γιατί το περίκλειστο που στεγανοποίησε το πανεπιστήμιο από την κοινωνία, οδήγησε σε τερατογεννήσεις. Θα επιχειρήσω μερικές αναφορές για να αναδείξω το πρόβλημα.

Τερατογέννηση πρώτη. Σε ποια χώρα του κόσμου υπάρχουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και ταυτοχρόνως Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ); Όταν και τα ΤΕΙ μετεξελίχθηκαν άκριτα με νόμο σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ποια (στην ευχή) μπορεί να είναι η διαφορά τους από τα ΑΕΙ; Και επιτέλους: ποιες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας ικανοποιούνται με τη συγκεκριμένη «ανωτατοποίηση»; Θέλετε ένα παράδειγμα; Δείτε: στη Γερμανία για να ασκήσει κανείς το επάγγελμα του αισθητικού χρειάζεται τρία χρόνια σπουδές στο γυμνάσιο και ένα χρόνο σε δημόσια ή ιδιωτική σχολή αισθητικής. Δηλ. κάποιος στη Γερμανία μπορεί να ασκήσει το εν λόγω επάγγελμα άνετα στα 18 του χρόνια. Δείτε τώρα στην Ελλάδα. Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτούνται 6 χρόνια μέση εκπαίδευση (γυμνάσιο – λύκειο) και τέσσερα χρόνια (αν είναι δυνατόν!) φοίτηση σε ΑΤΕΙ και αφού ο υποψήφιος περάσει την … ανθρωποθυσία των πανελληνίων εξετάσεων!!.

Αν το παράδειγμα δεν σας σοκάρει, δείτε το δεύτερο: Στα ελληνικά ΑΤΕΙ υπάρχουν και λειτουργούν Τμήματα νοσηλευτικής. Πολύ καλά θα σημείωνε κανείς. Έλα μου όμως που αντίστοιχα Τμήματα δημιουργήθηκαν και στις Ιατρικές Σχολές των ΑΕΙ. Ποια η διαφορά τους; Ποια ανάγκη ικανοποιούν; Οι νοσηλευτές των ΑΕΙ είναι ικανότεροι των νοσηλευτών των ΑΤΕΙ;

Παρόμοια παραδείγματα θα μπορούσε να σημειώσει κανείς άπειρα. Αν δεν θέλουμε να ομφαλοσκοπούμε και η κρίση να αποβεί ευκαιρία, η λύση για τους διαθέτοντες κοινό νου είναι απλή και επιβάλλεται επειγόντως. Τα ΤΕΙ πρέπει άμεσα να χαρακτηριστούν ως ανώτερες δημόσιες σχολές στις οποίες η φοίτηση δεν θα υπερβαίνει τα 3 χρόνια και η κατοχή του πτυχίου θα οδηγεί στην άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Τερατογέννηση δεύτερη. Ο πανεπιστημιακός πληθωρισμός. Χωρίς κανένα σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας στήθηκαν παντού ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, που ελάχιστα ανταποκρίνονται στα διεθνή standards. Υιοθετήσαμε - ελαφρά παραφρασμένο - το αλήστου μνήμης σύνθημα: «Κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και ΑΤΕΙ», λες και η ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου θα προέλθει με την αύξηση των ενοικιαζομένων δωματίων…. Πολιτικοί, πανεπιστημιακοί και τοπικοί παράγοντες (ανάλογα με την ισχύ του καθενός) προχώρησαν σε μια άκριτη δημιουργία πανεπιστημίων που βγάζουν …. «μάτι». Παράδειγμα: Οικονομικό πανεπιστήμιο στην Αθήνα και Χαροκόπειο πανεπιστήμιο στην Αθήνα!!! Δυο πανεπιστήμια δηλ. στην ίδια γειτονιά με τον ίδιο οικονομικό προσανατολισμό. Πανεπιστήμιο Πατρών και (θεέ μου) πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και ταυτόχρονα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λες και Ελλαδίτσα μας εκτείνεται σε αποστάσεις Αυστραλίας ή Καναδά.

Τερατογέννηση Τρίτη. Ο πανεπιστημιακός πληθωρισμός δεν εκδηλώθηκε μόνο με την ίδρυση νέων πανεπιστημίων, αλλά και με τον πολλαπλασιασμό των πανεπιστημιακών Τμημάτων στα ήδη λειτουργούντα. Πανεπιστημιακοί και πολιτικοί και οι δυο για τους δικούς τους λόγους (οι μεν με περισπούδαστες προτάσεις και οι δε με υποκριτικές αιτιολογήσεις) προχώρησαν σε μια άκριτη δημιουργία τμημάτων, των οποίων ο πληθωρισμός αποτελεί αληθινό πέδικλο στην προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση.

Δείτε: στο Πάντειο πανεπιστήμιο υπάρχει και λειτουργεί Γενικό Τμήμα Δικαίου χωρίς φοιτητές και περίπου 25 μέλη ΔΕΠ (καθηγητές δηλ. διαφόρων βαθμίδων) που αναζητούν εναγωνίως φοιτητικό ακροατήριο, όπως επίσης Τμήμα κοινωνιολογίας και παράλληλα Τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας και βεβαίως Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (με 200 τουλάχιστον εισακτέους έκαστον) !… Στην Ελλάδα υπάρχουν τρία πανεπιστημιακά τμήματα νομικής και τέσσερα πολιτικής επιστήμης. Δημιουργούν στρατιές ανέργων πτυχιούχων γιατί οι εισερχόμενοι φοιτητές δεν στοιχούν στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας. Χρειάζεται επειγόντως μείωση. Ούτως εχόντων των πραγμάτων ο τότε υπουργός Παιδείας κ. Στυλιανίδης αντί να μειώσει, διπλασίασε τον αριθμό των εισακτέων στη νομική Θράκης και (…κρατηθείτε) δημιούργησε ένα πέμπτο τμήμα πολιτικής επιστήμης επίσης στο πανεπιστήμιο Θράκης! Στο όνομα μιας ύποπτης και αμφιλεγόμενης ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου τόπου (από τον οποίο …τυχαία κατάγεται και ο αποφασίζων υπουργός παιδείας) θυσιάζονται οι αναπτυξιακές δυνατότητες μιας ολόκληρης χώρας με άγαρμπο βιασμό των κανόνων της λογικής που λέει απλά, ότι το πανεπιστήμιο δεν δημιουργείται για να πωλούνται περισσότεροι καφέδες τύπου … φραπέ σε ένα συγκεκριμένο τόπο, αλλά για να προάγεται η γνώση και η επιστήμη κάτω από συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις.

Αφήνω τελευταία τις πανεπιστημιακές εξειδικεύσεις και τα αντίστοιχα μαθήματα. Εδώ πρέπει κανείς να ελέγξει το νευρικό του σύστημα για να μπορέσει να παρακολουθήσει τα πράγματα. Επειδή, για παράδειγμα, ο καλός ερευνητής ασχολήθηκε με τη σεξουαλική ζωή του βατράχου σε περίοδο ανομβρίας, επιμένει αυτό να αναχθεί και σε διδακτέο μάθημα και να διανεμηθεί στο φοιτητή το αντίστοιχο ερευνητικό εγχειρίδιο ως διδακτικό βιβλίο!. Υπερβολή; Νομίζετε. Αν σας συνοδεύσω στα άδυτα του πανεπιστημιακού χώρου, θα αισθανθείτε ή ακατάσχετες εντερικές διαταραχές η θα καταληφθείτε από μια τάση τρανταχτού γέλιου. Δεν θα αναφέρω εν προκειμένω συγκεκριμένα παραδείγματα (έχω πολλά) γιατί θα φωτογραφίσω ανθρώπους και στόχος μου δεν είναι ο προσωπικός διασυρμός αλλά η ανάδειξη του προβλήματος.

Υπάρχει γιατρειά; Υπάρχει. Άμεση εφαρμογή του νέου νόμου με τον οποίο ανοίγεται το πανεπιστήμιο στην κοινωνία για να φωτιστούν οι τερατογεννήσεις και μαχαίρι σε όλα τα τερατογεννήματα. Σήμερα, η ελληνική δημόσια διοίκηση σε όλο της εύρος ένα μόνο μέτρο χρειάζεται επειγόντως: την περικοπή της κατά το ήμισυ. Αμέσως όλα τα προβλήματά της και οι αδυναμίες της θα αρθούν περίπου αυτόματα. Με ελάχιστες παρεμβάσεις. Επιτέλους, τον ορθολογισμό δεν υπηρετεί το πανεπιστήμιο;

ΥΓ. Οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν πρέπει να αμαυρώνουν τις λαμπρές οάσεις που υπάρχουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί προφανώς δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο λαμπροί επιστήμονες – ακαδημαϊκοί δάσκαλοι με αστραφτερό ακαδημαϊκό ήθος, πρωτοποριακά πανεπιστημιακά τμήματα, κοπιαστική και θαυμαστή ερευνητική προσπάθεια.

Σημείωση: το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «τα νέα» σελ.8 της 14- 12-2011

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Η κρίση ως ευκαιρία

Αρκετοί φίλοι και φοιτητές μου ζητούν να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με την κρίση που βασανίζει την ελληνική κοινωνία και μέσω τούτης της ιστοσελίδας.

Αντί μιας πολύλογης τοποθέτησης μπορώ να παραπέμψω στο μεγάλο Λιβανέζο ποιητή Χαλίλ Γκιμπράν (1883-1931) και στο έργο του «Ο Κήπος του Προφήτη», που εκδόθηκε το 1923 και είναι επίκαιρο για μας τους Έλληνες όσο ποτέ.

«Το έθνος να λυπάστε, αν φορεί ένδυμα που δεν το ύφανε.
Ψωμί αν τρώει αλλά όχι απ' τη σοδειά του.
Κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το πατητήρι του.
Το έθνος να λυπάστε που δεν υψώνει τη φωνή παρά μονάχα στη πομπή της
κηδείας.
Που δεν συμφιλιώνεται παρά μονάχα μες τα ερείπιά του.
Που δεν επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαιμός του ανάμεσα στο σπαθί
και την πέτρα.
Το έθνος να λυπάστε που έχει αλεπού για πολιτικό, απατεώνα για φιλόσοφο,
μπαλώματα και απομιμήσεις είναι η τέχνη του.
Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βουβαμένους».

Αυτό το έθνος είμαστε και μη αναζητούμε άλλοθι σε ευθύνες άλλων. Οι λαοί έχουν τις κυβερνήσεις που τους αξίζουν. Αυτός ο λαός είμαστε, αυτό το κράτος έχουμε, αυτήν την παιδεία έχουμε, αυτά τα νοσοκομεία έχουμε. Οι πολιτικοί μας είναι η προβολή μας σε σμίκρυνση. Μας φωνάζουν, όπως η πόρνη στο ποίημα της Γαλάτειας Καζαντζάκη: «…Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω!».

Η κρίση όμως αποτελεί ταυτόχρονα και μια καταπληκτική ευκαιρία. Να αναστοχαστούμε ως πολίτες. Να προτάξουμε την καταπολέμηση τριών αντιλήψεων που κινδυνεύουν να περάσουν στο DNA μας: του κρατισμού, του λαϊκισμού και του ωχαδερφισμού. Τώρα είναι η ευκαιρία. ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Απίστευτο και πανέμορφο

Το μάθημα γίνεται σε προχωρημένο εξάμηνο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης. Το παρακολουθούν περίπου τριάντα φοιτητές. Υπό προθεσμία δηλ. νέοι επιστήμονες. Κάποια στιγμή ο λόγος στρέφεται στο Μαραθώνιο, που πρόσφατα έλαβε χώρα στην Αθήνα και προκάλεσε μάλιστα το ενδιαφέρον σε αθλητές όλου του κόσμου, αλλά και του ελληνικού κοινού, αφού προβλήθηκε live από την τηλεόραση. Ρώτησα με την ευκαιρία τους φοιτητές μου να μου πουν, εξ αιτίας ποιου γεγονότος οργανώνεται ο συγκεκριμένος αγώνας δρόμου.

…. Άκρα του τάφου σιωπή. Ουδεμία απάντηση. Ουδείς γνώριζε. Επέμεινα. Δεν θα προχωρήσω, είπα, την παράδοση του μαθήματος, αν δεν ακούσω απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Σιωπή.

Ξάφνου, σηκώνεται ένα χέρι. Με αυτοπεποίθηση. Δεν τρέμει. Νιώθω μια ελαφρά εκτόνωση. ….Επιτέλους, γνωρίζει ένας, σκέφτηκα. Σώθηκε τουλάχιστον η τιμή του πανεπιστημίου.

Ήταν φοιτήτρια. Με άψογη εκφραστική λεπτότητα και με καταπληκτική ακρίβεια περιέγραψε τα γεγονότα της μάχης του Μαραθώνα. Ένιωσα μια κρυφή αγαλλίαση. Αλλά, ταυτόχρονα και περηφάνια για την πληθωρική ευρυμάθεια της φοιτήτριάς μου, έστω και αν ήταν μία και μοναδική.

Για να την επιβραβεύσω τη ρώτησα πως τη λένε και από πιο μέρος της Ελλάδας είναι (με τον ενδόμυχο φόβο μήπως ήταν από τον …. Μαραθώνα!).

Με έμφυτη ταπεινότητα μου απάντησε: με λένε Συλβάνα και είμαι από την Αλβανία !!!!

Υ.Γ. Αφιερωμένο στους εκπαιδευτές μας και στους Ελληναράδες μας…

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Έναρξη μαθημάτων ΜΠΣ

Αύριο Τρίτη, 29.11.2011 και ώρα 4 μμ και στην αίθουσα του β’ ορόφου στο κτίριο της Αριστοτέλους 3 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση για το πρώτο εξάμηνο. Στην ίδια αίθουσα και ώρα 6 μμ θα ακολουθήσει το μάθημα του τρίτου εξαμήνου.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Γνωστοποιήσεις

1. …. Δεν πάει άλλο. Την ερχόμενη Τρίτη 29/11/2011 και ώρα 16 αρχίζουμε τα μαθήματα στο ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση»!!!. (αλήθεια σας λέω, πιστέψτε με). Σε ποια αίθουσα; Δεν ξέρω!!! Όποια βρούμε κενή. Αν δεν βρούμε, σας υπόσχομαι ένα καταπληκτικό μάθημα οκλαδόν (επειδή δεν υπάρχουν καρέκλες) στο δεύτερο όροφο του κτιρίου στην Αριστοτέλους 3!!! Αν το κρυφό σχολειό ήταν αλήθεια, κάπως έτσι δεν θα κάθονταν τα ελληνάκια;
2. Επειδή πολλοί φοιτητές μου ζητούν να προσδιορίσω την ύλη στο μάθημα του τρίτου εξαμήνου «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο», το επιχειρώ με …. βαριά καρδιά. Γιατί; μα ύλη προσδιορίζαμε στο γυμνάσιο και στο λύκειο, θα προσδιορίζουμε και εδώ ύλη για να ’χουν δουλειά τα παπαγαλάκια; Εν πάση περιπτώσει. Από το διανεμόμενο σύγγραμμα, που … εντελώς τυχαία … τυγχάνει να είναι το δικό μου «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» τέταρτη έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011, ή ύλη είναι η εξής: κεφ. 2 η ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κεφ. 4 η πολιτειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ, κεφ. 5 η Ένωση, τα κράτη μέλη, η διεθνής κοινότητα, κεφ. 6 τα όργανα της ΕΕ, κεφ. 8 η ενωσιακή έννομη τάξη. Σε κάθε περίπτωση πάντως μπορείτε να διαβάζετε τα σχετικά θέματα από οποιοδήποτε βιβλίο έχετε στη διάθεσή σας. Καλή δουλειά και έχετε πάντοτε κατά νου τον ποιητή σε περίπτωση αποτυχίας: «χαρές και πλούτη να χαθούν και τα βασίλεια κι’ όλα, τίποτε δεν είναι, αν στητή μένει η ψυχή κι’ ολόρθη»!!

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Αποτελέσματα Διαγωνισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για το ΜΠΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Την 3η Νοεμβρίου 2011, ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε στο γραφείο του καθηγητή κ. Παπαγιάννη Δονάτου, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» ακαδημαϊκού έτους 2011- 12 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, που συγκροτήθηκε μετά από σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Παρόντες: ο καθηγητής Δον. Παπαγιάννης, η καθηγήτρια Μ. Κόρσου – Παναγοπούλου, , η επ. καθηγήτρια Πολ. Παπαδάκη, ο λέκτορας Παν. Κουρνούτος.

Απόντες: ο καθηγητής Ηλ. Νικολόπουλος, ο οποίος δήλωσε κώλυμα και απείχε τόσο από τη διενέργεια του διαγωνισμού στο Συνταγματικό Δίκαιο, όσο και από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων.

Η επιτροπή εξέτασε καταρχήν τις υποψηφιότητες μόνον εκείνων εκ των υποψηφίων οι οποίοι μετείχαν στη γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο και Συνταγματικό δίκαιο, όπως προέβλεπε η σχετική προκήρυξη. Οι αιτήσεις εκείνων που δεν προσήλθαν στην γραπτή εξέταση δεν αξιολογήθηκαν.

Με βάση τις προβλέψεις του νόμου και ειδικά του αρθ. 4 του ν. 3685/2008, η Επιτροπή αξιολόγησε τους υποψηφίους με πρώτο και βασικό κριτήριο το βαθμό επιτυχίας τους στα τρία εξετασθέντα μαθήματα. Επικουρικά λήφθηκε υπόψη ο βαθμός πτυχίου, όπως επίσης και η συγγένεια του επιστημονικού κλάδου από τον οποίο προέρχεται ο υποψήφιος και μόνο για τους υποψηφίους εκείνους που ισοψηφούσαν.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έδωσε την παρακάτω σειρά κατάταξης των υποψηφίων, εκ των οποίων οι δέκα πέντε πρώτοι κρίνονται ως επιτυχόντες. Οι ακολουθούντες τον πίνακα κρίνονται με τη συγκεκριμένη σειρά ως επιλαχόντες:

(Επεξηγήσεις συντμήσεων: Ε = Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δ = Διοικητικό Δίκαιο, Σ = Συνταγματικό Δίκαιο, ΜΟ = Μέσος όρος, ΠΤ = Βαθμός Πτυχίου).

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Ε Δ Σ ΜΟ ΠΤ
1। Νικολόπουλος Γεώργιος 8 – 8 – 8 = 24 ----
2। Μιχαλακάκου Σύλβια 7 – 9 – 7 = 23 7,06
3। Γεωργάκης Νικόλαος 8 – 9 – 6 = 23 5,96
4। Ρούσαλη Μαρία - Μεταξία 7 – 9 – 6 = 22 ----
5। Λαμπούση Μεταξία 6 – 8 – 5 = 19 ----
6। Κυνηγαλάκη Ειρήνη 2 – 8 – 7 = 17 7,67
7। Βενέρης Αντώνιος 4 – 5 – 8 = 17 7,63
8। Βασιλάκης Εμμανουήλ 2 – 7 – 7 = 16 7,17
9। Ηλίας Άγγελος 3 – 6 – 7 =16 7,17
10। Φίλιππα Σοφία 2 – 8 – 6 = 16 6,87
11। Χαλβατζής Βασίλειος 8 – 8 – – = 16 6,70
12। Σταθοπούλου Αικατερίνη 3 – 8 – 5 = 16 6,51
13। Δριμάλα Θεώνη 4 – 8 – 4 = 16 6,13
14। Βαρειά Ιουλία 2 – 7 – 6 = 15 6,93
15। Δράκος Θεόδωρος 1 – 7 – 7 = 15 5,08
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1। Δούρος Νεκτάριος 1 – 5 – 8 = 14 7,78
2। Χρηστίδου Βασιλική 3 – 6 – 5 = 14 7,40
3। Σταμάτη Κλεοπάτρα-Ειρήνη 2 – 6 – 5 = 13 6,71
4। Τσακίρη Ανθούλα 2 – 7 – 4 = 13 6,62
5। Κούκος Πέτρος 2 – 6 – 4 = 12 7,97
6। Αναστασοπούλου Καλλιρρόη 1 – 6 – 5 = 12 6,41
7। Ζαχαράκη Μαρία Πολυξένη 3 – 4 – 4 = 11 ----
8। Μπατσινίλας Ναπολέων 0 – 5 – 6 = 11 ----
9। Κώνστας Ευάγγελος 0 – 4 – 7 = 11 ----
10। Ανδριανός Γεώργιος 0 – 6 – 4 = 10 ----
11। Σαγιάς Νικόλαος 1 – 4 – 5 = 10 ----
12। Μπίλης Νεκτάριος 0 – 6 – 4 = 10 ----
13। Αλεξάνδρου Παν – Ασημ 1 – 5 – 3 = 9 ----
14। Παπαμαργαρίτης Αθανάσιος 0 – 4 – 5 = 9 ----
15। Μουταβελή Αγγελική 0 – 3 – 4 = 7 ----
16। Πέτρουλα Σοφία 0 – 1 – 4 = 5 ----
17। Κουφοπούλου Φωτεινή 0 – 3 – 2 = 5 ----
18। Φωτόπουλος Χρήστος 2 – 2 – – = 4 ----

Η επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων και υπογράφει το παρόν Πρακτικό.

Ο πρόεδρος Τα μέλη

Καθ. Παπαγιάννης Δον. 1. Καθ. Κόρσου - Παναγοπούλου Μ.


2. Επ. Καθ. Παπαδάκη Πολ.

3. Λεκ. Κουρνούτος Παν.

Σημείωση: Όλοι οι εξετασθέντες στο μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» μπορούν να δουν το γραπτό τους, όπως επίσης και το γραπτό των συνυποψηφίων τους, χωρίς όμως την αποκάλυψη του ονόματός τους, για να μη υπάρξει πρόβλημα με τα ....προσωπικά δεδομενα!!

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Υποβολή διπλωματικών εργασιών

Με βάση την τελευταία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, όλες οι διπλωματικές εργασίες που οφείλουν να καταθέσουν οι απόφοιτοι του ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» οφείλουν να κατεθούν μέχρι την 30। 11। 2011. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας ουδεμία διπλωματική εργασία θα γίνει δεκτή και οι μη καταθέσαντες την εργασία τους θα διαγραφούν.

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Ορθή επανάληψη

Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για το ΠΜΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης έχει ως εξής:

Α. Ευρωπαϊκό Δίκαιο: 21-10-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16-18 μ.μ.

Β. Διοικητικό Δίκαιο: 24-10-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16-18 μ.μ.

Γ. Συνταγματικό Δίκαιο: 26-10-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16-18 μ.μ.

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Πρόγραμμα εξετάσεων για ΠΜΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση»

Γνωστοποιείται στους υποψηφίους για το ΠΜΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση», ότι η εξεταστέα ύλη είναι η παρακάτω:

Α. Συνταγματικό Δίκαιο

1. Κωλύματα – ασυμβίβαστα βουλευτών
2. Εκλογικά συστήματα
3. Δημόσιοι υπάλληλοι
4. Σχέσεις διεθνούς και συνταγματικού δικαίου

Β. Διοικητικό Δίκαιο

1. Μορφές της Διοικήσεως
2. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου
3. Γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου
4. Θεμελιώδεις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου
5. Έννοια της Διοικητικής Πράξεως και κατηγορίες ατομικών Διοικητικών Πράξεων
6. Τυπικές προϋποθέσεις εκδόσεως Διοικητικών Πράξεων, ουσιαστικές προϋποθέσεις
7. Διοικητική Σύμβαση
8. Αστική ευθύνη του κράτους
9. Συστήματα Διοικητικής οργανώσεως
10. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
11. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ

Προτεινόμενα συγγράμματα

1. Πρ. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
2 Δημ. Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου τόμος Β τεύχος Α, τόμος Β τεύχος Β.
3. Επ. Σπηλιωτόπουλος, Διοικητικό Δίκαιο Ι και ΙΙ.

Γ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο

1. Ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης
2. Η πολιτειακή αρχειτεκτονική της ΕΕ
3. Η Ένωση, τα κράτη μέλη και η διεθνής κοινότητα
4. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5. Η ενωσιακή έννομη τάξη
6. Το σύστημα της έννομης προστασίας

Προτεινόμενα συγγράμματα

1. Δον. Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 4. Έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2011
5. Παν. Κανελλόπουλος, Δίκαιο της ΕΕ, 5. Έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2010
3. Αστ. Πλιάκος, Ι Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περί θεσμών, εκδόσεις ΟΠΑ.

Οι γραπτές εξετάσεις θα λάβουν χώρα ως εξής:

Α. Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 21-10-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14-18 μ.μ.
Β. Διοικητικό Δίκαιο, 24-10-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16-18 μ.μ.
Γ. Συνταγματικό Δίκαιο, 25-10-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16-18 μ.μ.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Απολογισμός

Ακόμα μια ακαδημαϊκή χρονιά οδηγείται στο τέλος της. Στο πανεπιστήμιό μας έληξε η θητεία της απερχόμενης πρυτανικής αρχής, την οποία διαδέχεται η νέα υπό τον νεοεκλεγέντα πρύτανη και αγαπητό συνάδελφο κ. Τσιάλτα. Του εύχομαι το καλύτερο και είμαι βέβαιος ότι το επιστημονικό του κύρος και το αψεγάδιαστο ακαδημαϊκό και προσωπικό του ήθος αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία του.

Για την απερχόμενη πρυτανική αρχή δεν έχω δυστυχώς καλά λόγια. Απέτυχε πρωτίστως εκεί που δεν έπρεπε να δεχτεί «ούτε μύγα στο σπαθί της» δηλ. σε θέματα ακαδημαϊκής ηθικής και δεοντολογίας. Είναι απαράδεκτο, για παράδειγμα, η πρυτανική αρχή να μη απαντάει σε αίτημα πληροφοριών και να μη ενημερώνει για οφειλόμενες ενέργειες τις οποίες ο νόμος της επιβάλλει. Δεν έχω όμως καμιά διάθεση να ασχοληθώ μαζί της. Άλλωστε, ότι είχα να της επιρρίψω το έκαμα ευθαρσώς από τις σελίδες τούτου του ιστολόγιου.

Ακόμα ατυχέστερη ήταν η ακαδημαϊκή χρονιά για το Τμήμα μας. Τα μόνα θέματα που απασχόλησαν το Τμήμα μας και τις Γενικές του Συνελεύσεις ήταν θέματα τακτοποίησης των συναδέλφων (εξελίξεις, μονιμοποιήσεις κ.λπ.), τα οποία κινήθηκαν με ταχύτητες φωτός και για ευνόητους προφανώς λόγους. Αντίθετα τα θέματα που «καίνε» και τα οποία αφορούν άμεσα το επίπεδο και την ποιότητα των σπουδών των φοιτητών μας αποσιωπήθηκαν πλήρως. Το πρόγραμμα σπουδών για παράδειγμα, που κατά το νόμο θα έπρεπε να ήταν έτοιμο τον Απρίλιο μήνα, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και στην «τούρλα» του Σαββάτου – τέλη Ιουλίου – τρέχουμε για να προλάβουμε, χωρίς καμιά επί της ουσίας συζήτηση. Εκεί όμως που το Τμήμα μας υπό την προεδρία του κ. Περεντίδη απέτυχε πλήρως είναι τα θέματα της ακαδημαϊκής ηθικής και δεοντολογίας. Μου είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, να γίνεται επίσημη καταγγελία στη Γ.Σ. για προφανές ασυμβίβαστο και υπόνοιες για ποινικές ευθύνες μέλους ΔΕΠ του Τμήματός μας, να ανατίθεται στον κ. Πρόεδρο η εντολή για τη σχετική έρευνα και ο κ. Πρόεδρος να κινείται στους ρυθμούς της απίστευτης ελληνικής γραφειοκρατίας, να μη «σκίζει τα σύννεφα» για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Βεβαίως δεν είχα ψευδαισθήσεις για τον κ. Πρόεδρο από τη στιγμή που πληροφορήθηκα το βίο και την πολιτεία του στην υπόθεση της κας Καραμάνου. Εκείνο και μόνο το γεγονός αρκεί και θα το θυμίζω σε όλους, ενόσω ο κ. Περεντίδης παραμένει πρόεδρος στο Τμήμα μας.

Σ’ αυτή τη ζοφερή κατάσταση για το ελληνικό πανεπιστήμιο μια αχτίδα φωτός φαίνεται στον ορίζοντα. Είναι το νέο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ. Δεν είναι το άριστο. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Σίγουρο όμως είναι ότι είναι χίλιες φορές καλύτερο από το ισχύον σήμερα σύστημα. Θα συναντήσει τη λυσσώδη αντίσταση μιας θορυβώδους μειοψηφίας. Στο χέρι της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι να το βελτιώσει. Ο Σεπτέμβρης προβλέπεται θερμός. Καλό καλοκαίρι.

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Άνευ σχολίων

Την 9.5.2011 συνήλθε σε συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση του Τομέα «Δημοσίων Θεσμών» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με θέμα την εκλογή νέου Διευθυντή του Τομέα. Με την έναρξη της συνεδρίασης οι παριστάμενοι 3 φοιτητές - εκπρόσωποι της φοιτητικής παράταξης Δ.Α.Π.- Ν.Δ.Φ.Κ. διάβασαν και μοίρασαν το παρακάτω κείμενο. Αντιγράφω:

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν μια σειρά γεγονότων που έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στο τμήμα μας (μηνύσεις, καταγγελίες, αποφάσεις συλλόγου φοιτητών κ.α.) με βασικό πρωταγωνιστή τον κύριο Παπαγιάννη, θεωρούμε υποχρέωση μας, να αναφερθούμε στα κάτωθι:

Η σημερινή διαδικασία ψηφοφορίας, Πέμπτη 9/6/2011, για την εκλογή του Διευθυντή Τομέα Δημοσίων Θεσμών τελείται υπό το καθεστώς της τρομοκρατίας. Πως αλλιώς άλλωστε μπορεί να περιγραφεί μια «δημοκρατική» κατά τα άλλα διαδικασία στην οποία ο μόνος υποψήφιος είναι ο καθηγητής που έχει καταμηνύσει μια σειρά συναδέλφων του και έχει απειλήσει σχεδόν όλους τους υπόλοιπους;

Οι φοιτητές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Η εκλογή του εν λόγω κυρίου σε οποιαδήποτε θεσμική ιδιότητα θα έχει ως αποτέλεσμα την γενίκευση των συγκρούσεων, την επισημοποίηση των απειλών και επομένως την περαιτέρω υποβάθμιση του τμήματος.

Ζητάμε από τα μέλη ΔΕΠ του τομέα μας να αντισταθούν στο κλίμα εκφοβισμού που ο κύριος Παπαγιάννης έχει προκαλέσει και να αποτελέσουν με αυτό τον τρόπο πηγή έμπνευσης για όλους μας, αποδεικνύοντας ότι ο τραμπουκισμός δεν μπορεί να νικήσει το ήθος και την αξιοπρέπεια.

Καλούμε, τέλος, το σύνολο της Πανεπιστημιακής κοινότητας να αποτελέσει ασπίδα απέναντι στις αντιακαδημαϊκές μεθόδους που ο κ. Παπαγιάννης χρησιμοποιεί κατά κόρον.

Ευχόμαστε η καταψήφιση του κ. Παπαγιάννη να αποτελέσει την απαρχή και το παράδειγμα της επικράτησης των ηθικών αξιών, ιδίως στην εποχή μας, σε μια εποχή έντονης κρίσης.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμφοιτητές μας

Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ.
Πρώτη και καλύτερη».

ΥΓ. 1. Στην επακολουθείσασα μυστική ψηφοφορία, επί 17 ψηφισάντων, έλαβαν: Παπαγιάννης: 12, λευκά: 5 (εκ των οποίων τα τρία των φοιτητών της Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ.).

ΥΓ. 2. Υπάρχουν πράγματι στιγμές που … τα λόγια είναι περιττά.

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

«...Δούλεμα»

Καθυστερημένα διάβασα σε ένα καλαίσθητο έντυπο της ΔΑΠ συνεντεύξεις από τους προέδρους των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου. Ανάμεσά τους και του δικού μας προέδρου κ. Περεντίδη.

Στη συνέντευξή του ο κ. πρόεδρος μιλάει για πολύ «… δουλειά» που χρειάζεται στο Τμήμα μας, για το όραμα της αναβάθμισης που περνάει «μέσα από τον ασφαλή δίαυλο της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και του ακαδημαϊκού πνεύματος» και βεβαίως για την επιτακτική ανάγκη «αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών». Ο κ. πρόεδρος καταλήγει: «Έχουμε μπροστά μας πολλή και καλή δουλειά».

Πώς να αντιδράσει κανείς σ’ αυτήν την πρόκληση; Υπάρχουν νομίζω όρια σ’ αυτό που οι φοιτητές μας αποκαλούν «δούλεμα». Δεν μπορώ να παρακολουθήσω πια τον κ. πρόεδρο. Στο όνομα όμως και στην αγωνία των φοιτητών μου αναγκάζομαι να τον ρωτήσω: εάν χρειάζεται αναβάθμιση το πρόγραμμα σπουδών, εάν πρέπει το όραμά μας να είναι η νομιμότητα, η χρηστή διοίκηση και το ακαδημαϊκό πνεύμα, γιατί κ. πρόεδρε δεν σέβεστε τη νομιμότητα; Κατά το αρθ. 24 του ν. 1268/82 «το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος από μέλη της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γ. Σ. του Τμήματος, αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τομέων». Η ρύθμιση είναι σοφή. Όλα αυτά πρέπει να είναι έτοιμα τον Απρίλιο, γιατί μόνο έτσι είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους να μπορούν να μοιραστούν άμεσα τα συγγράμματα και να αρχίσει χωρίς προβλήματα η εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο κ. πρόεδρος συγκάλεσε για την 23.5.2011 Γενική Συνέλευση του Τμήματος και βεβαίως δεν συμπεριέλαβε το πρόγραμμα σπουδών!!! Συμπεριέλαβε όμως στην ημερήσια διάταξη θέμα με αντικείμενο …. «Αναθέσεις διδασκαλίας». Το εξάμηνο τελειώνει και εμείς αναθέτουμε διδασκαλία για μαθήματα !!!! ….. Συμπεριέλαβε θέμα για τακτοποίηση συναδέλφου, αλλά για το πρόγραμμα σπουδών τίποτα!!!!! Λαμπρά δεν είναι όλα αυτά; Πως λέγεται αυτό στην ευρηματική πολλές φορές γλώσσα των φοιτητών μας; «Δούλεμα» δεν λέγεται;

Κατά τα άλλα έχουμε «πολλή και καλή» δουλειά ……

ΥΓ. Σε κάθε περίπτωση πάντως συνιστώ,συναδελφικά, αποφυγή υπερκόπωσης.

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια: ….ώδινεν όρος;


Μια ακόμα μεταρρύθμιση για τα πανεπιστήμιά μας είναι προ των πυλών. Η διαβούλευση περίπου ολοκληρώθηκε και το κείμενο του σχεδίου νόμου θα εμφανιστεί όσον ούπω. Δεν τρέφω ψευδαισθήσεις.
Μια μεταρρύθμιση για να είναι επιτυχής πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη διεθνή εμπειρία αλλά και τις εθνικές ιδιαιτερότητες.
Γνωρίζουμε όλοι μας πια που πονάει το σύστημα. Κατά συνέπεια η πρώτη μέριμνα ενός νόμου για τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι η άρση αυτών των ανωμαλιών.

Κατά την άποψή μου ένας νόμος πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Μείωση των πανεπιστημιακών τμημάτων τουλάχιστον κατά 30-40%, έτσι ώστε ο αριθμός των πτυχιούχων μας να προσαρμόζεται στις ανάγκες της οικονομίας μας. Ο υπερπληθωρισμός των φοιτητών μας χωρίς καμιά επαγγελματική προοπτική είναι μια από τις κύριες πηγές των δεινών μας. Παράδειγμα: γιατί πρέπει να υπάρχει τμήμα νοσηλευτικής στα ΑΤΕΙ και το ίδιο ακριβώς τμήμα στις ιατρικές των ΑΕΙ; Ο κατάλογος είναι ατελείωτος αν τον ψάξει κανείς.
2. Κατάργηση των ΑΤΕΙ. Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποτελούν πρόκληση για την ανθρώπινη νόηση. Είναι άθλια ελληνική πρωτοτυπία. Η μόνη δικαιολογία ύπαρξή τους θα ήταν ο υποβιβασμός τους σε τεχνολογικά ιδρύματα χωρίς ακαδημαϊκό χαρακτήρα.
3. Κατάργηση της συμμετοχής των φοιτητών στην εκλογή των οργάνων του πανεπιστημίου. Η καλύτερη ίσως ιδέα του νόμου-πλαισίου μετατράπηκε στην πράξη σε άθλια γάγγραινα. Οι φοιτητές, η ελπίδα διαφύλαξης των πανεπιστημιακών αξιών, μετατράπηκαν σε στυλοβάτες του συστήματος.
4. Πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία των ΑΕΙ με ελεγκτικά δικαιώματα των φοιτητών. Τα ΑΕΙ αξιολογούνται για το παραγόμενο έργο τους και λογοδοτούν στο φορολογούμενο πολίτη και για το τελευταίο ευρώ που ξοδεύουν.
5. Επαύξηση των προσόντων που απαιτούνται για την εκλογή ως μέλους ΔΕΠ στα ΑΕΙ με επαναφορά της υφηγεσίας ως προϋπόθεσης για την κατάληψη θέσης πρωτοβάθμιου καθηγητή.
6. Εξέλιξη σύμφωνα με τις καθηγητικές βαθμίδες δεν μπορεί να ζητηθεί στο τμήμα που εργάζεται ο υποψήφιος. Θα πρέπει να ζητάει την αξιολόγησή του σε άλλα ομοειδή πανεπιστημιακά τμήματα.
7. Ευθύνη της διοίκησης των ΑΕΙ σε περίπτωση βλάβης των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος, εφόσον αδιαφορεί για τη λήψη των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων.

Στοιχηματίζω: δεν πρόκειται να βρεθεί πολιτική ηγεσία που να βάλει «τον δάκτυλον εις τον τύπο των ήλων» και να πάρει αυτά τα …«αντιλαϊκά» μέτρα ....

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Guinness World Records

Αντιγράφω επιστολή του προέδρου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης κ. Περεντίδη προς την Προϊσταμένη της Γραμματείας.

«Κυρία Προϊσταμένη
Από διάφορες πηγές διαδίδεται πως σε κατεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών δεν τηρήθηκε ο οικείος Κανονισμός για την εισαγωγή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το τρέχον ακαδημ. έτος 2010-2011. Συγκεκριμένα, ακούγεται πως έγιναν δεκτοί υποψήφιοι που δεν πληρούσαν την προϋπόθεση του ελάχιστου βαθμού πτυχίου για την αποδοχή τους στο Μ.Π.Σ. του Τμήματος.
Επειδή οι διαδόσεις αυτής της μορφής, από όπου και αν προέρχονται, προβάλλουν άκρως αρνητικά την εικόνα του Τμήματος και του επιτελούμενου έργου μας, παρακαλώ να τεθούν αμέσως στη διάθεσή μου, στον χώρο της Γραμματείας, όλοι οι πλήρεις φάκελοι – όπου και αν βρίσκονται τώρα- των υποψηφίων που κατέθεσαν αίτηση καθώς και αντίτυπο του ισχύοντος Κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών. Έτσι, έχοντας προσωπικά ελέγξει το ανακριβές της θρυλούμενης πληροφορίας, θα είμαι σε θέση να προβώ σε επίσημη διάψευση.
Παρακαλώ θερμότατα να μην προχωρήσουν οι εγγραφές πρωτοετών στο Μ.Π.Σ. πριν ολοκληρώσω αυτήν την αυτοψία.
Με την προσήκουσα τιμή
Ο πρόεδρος του Τμήματος
Σ. Περεντίδης
Καθηγητής της Ιστορίας των Θεσμών».

Τι λέτε; Βαριά η καταγγελία. Η βαρύτητα προκύπτει και από την κοινοποίηση του εγγράφου στον κ. Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών υποθέσεων… Η εντολή στην προϊσταμένη αυστηρή και υπογραμμισμένη. Το έγγραφο δεόντως πρωτοκολλημένο. Όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να συλληφθεί ο δράστης νομοτύπως.

Παρένθεση. Οδηγίες προς αναγνώστες: αν είστε όρθιοι καθίστε, και αν κάθεστε κρατηθείτε λίγο καλύτερα για να συνεχίσετε την ανάγνωση.…….

Ο κ. Πρόεδρος ενήργησε την «αυτοψία». Σχολαστικά. Όπως πάντα. Όπως στην περίπτωση της … κας Καραμάνου για παράδειγμα. Και ξέρετε ποιον συνέλαβε; Τον εαυτό του!!!! Ναι φίλε αναγνώστη. Αυτοκαταγγέλθηκε. Και αυτοσυνελήφθη με τη γίδα στην πλάτη!!! Η κατεύθυνση του Μ.Π.Σ που διέπραξε το … βαρύτατο ατόπημα, ήταν η Κατεύθυνση «Νομικού Πολιτισμού» στην τριμελή επιτροπή του οποίου μετείχε ο ίδιος ο κ. Περεντίδης και με τη δική του υπογραφή επέλεξε υποψήφιο, χωρίς την προϋπόθεση του ελάχιστου βαθμού!!!!! Δεν είναι μοναδικό; Δεν πρέπει να προταθεί για το βραβείο Guinness; Εγώ θα τον προτείνω. Στοιχηματίζω ότι θέλετε. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Τελεία και παύλα.

Υπάρχει και συνέχεια. Ακόμα πιο ευτράπελη.

Ο αυτοκαταγγελθείς και αυτοσυληφθείς ουδέν το παράνομο διέπραξε!!! Τζάμπα η καταγγελία, τζάμπα και η … σύλληψη. Τζάμπα και η απόσυρση του Πρακτικού επιλογής του Νομικού Πολιτισμού. Ο ν. 3685/2008 στο άρθρο 4 δεν προβλέπει ως προϋπόθεση επιλογής ελάχιστο βαθμό, ούτε βεβαίως ο οικείος κανονισμός του Τμήματός μας….. Απίστευτο; Και όμως. Αληθινό. (Η διαδραματισθείσα σκηνή ήταν απείρου κάλλους, εκπάγλου ομορφιάς, αλλά δεν μπορώ να την περιγράψω).

Αυτή είναι η ευτράπελη πλευρά του θέματος.

Υπάρχει δυστυχώς και η σοβαρή. Το χειμερινό εξάμηνο έληξε και εσείς, αγαπητοί φοιτητές δεν έχετε ακόμα εγγραφεί. Τώρα ξέρετε ποια ήταν η αιτία. Ξέρετε ποιος ήταν ο υπεύθυνος. Δεν έφταιγε η δυστυχής Γραμματεία, την οποία εσείς εγκαλούσατε. Το υπεράνθρωπο κάνει. Εντολές εκτελούσε. Αυστηρές. Υπογραμμισμένες….
Αναγκάστηκα να παίζω εγώ το ρόλο της Γραμματείας και να χορηγώ παράτυπα (ως ένα βαθμό) βεβαιώσεις σπουδών. Εσείς δεν έχετε τη φοιτητική σας ταυτότητα, κινδυνεύετε να χάσετε προθεσμίες και υποτροφίες. Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα; Γιατί πρέπει, για παράδειγμα, να χαθούν τα φοιτητικά εισιτήρια τα οποία δικαιούσασταν; Δεν μπορώ, φίλοι και φίλες να τα κάνω όλα εγώ. Μη με βομβαρδίζετε με καταγγελίες για το αξιοκρατικό της επιλογής. Κάντε και εσείς κάτι. Κάποιες εκ των καταγγελιών τις οποίες βρίσκω εξαιρετικά σημαντικές θα τις ελέγξω. Ετούτο το λόγο θα σας πω μόνο: αντισταθείτε… Αρχίζω να κουράζομαι.

Υ.Γ. 1. Στον κ. πρόεδρο και καθηγητή της Ιστορίας των θεσμών θα του «κλείσω το μάτι» (όχι εξυπνακίστικα, ξέρει εκείνος πως ακριβώς) και θα του ψιθυρίσω: «Πρόεδρε, αν πέσεις σε λάκκο, μη συνεχίσεις να σκάβεις…..»
Υ.Γ. 2. Ο κ. πρόεδρος δεν είναι αναλφάβητος. Γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Αλλουνού το … λάκκο έσκαβε, αλλά, πως γίνεται συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις;

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς:δεν ξέρω αν πρέπει μου κλάψω ή να γελάσω

Από πανεπιστημιακούς συναδέλφους κυκλοφόρησε ένα κείμενο κατά της λογοκλοπής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς. Ο υφυπουργός παιδείας ζήτησε με έγγραφό του από τα ΑΕΙ τη χώρας να του πουν πως αντιμετώπισαν περιπτώσεις λογοκλοπής.
Ας τιμήσομε λοιπόν την ημέρα αφιερώνοντας σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο την παρακάτω ιστοριούλα.
Ιούνιος 2003. Καταγγέλλω, επίκουρος καθηγητής εγώ τότε, πρωτοβάθμιο καθηγητή ότι μου έκλεψε 80 ολόκληρες σελίδες πνευματικής μου ιδιοκτησίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ζητώ την πειθαρχική του δίωξη. Η σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου με πρύτανη τον καθηγητή κ. Βαβούρα και διενεργήσαντα την ΕΔΕ τον καθηγητή κ. Κουτσούκη απεφάνθη με ένα ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ κείμενο, επαναλαμβάνω ΚΑ-ΤΑ-ΠΤΥ-ΣΤΟ, αληθινή ύβρη για κάθε νοήμονα άνθρωπο, ότι ουδέν το μεμπτόν συνέβη και έθεσε ΟΜΟΦΩΝΩΣ την υπόθεση στο αρχείο. (..ευτυχώς δεν με δίωξε πειθαρχικά….)
Μάιος 2009. Ο Άρειος πάγος απορρίπτει αναίρεση του εν λόγω καθηγητή και επικυρώνει την τελεσίδικη καταδίκη του σε 7 μήνες φυλάκιση για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σεπτέμβριος 2009. Ο πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Τσίρης χορηγεί στον αμετακλήτως καταδικασθέντα καθηγητή ετήσια εκπαιδευτική άδεια, ύστερα από ομόφωνη απόφαση-πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία ο πρόεδρός της καθηγητής κ. Περεντίδης απέκρυψε την εγγράφως και με αριθμό πρωτοκόλλου κοινοποιηθείσα σ’ αυτόν αμετάκλητη καταδίκη του καθηγητή. Η ίδια γνωστοποίηση της απόφασης του Αρείου Πάγου είχε γίνει και στον πρύτανη. Είχε προηγηθεί το 2008, μετά την τελεσίδικη καταδίκη, η χορήγηση ενός χρόνου εκπαιδευτικής άδειας. Χορηγήθηκαν δηλαδή συνολικά δύο χρόνια εκπαιδευτικής άδειας.
Φεβρουάριος 2010. Ο πρύτανης παραπέμπει τον καταδικασθέντα στο πειθαρχικό συμβούλιο.
Μάιος 2010. Στην υπουργό παιδείας απεστάλη με συστημένη επιστολή πλήρης φάκελος με πλήρη τεκμηρίωση των παραπάνω.
Σεπτέμβριος 2010. Ο αμετακλήτως καταδικασθείς καθηγητής επανήλθε στα καθήκοντά του, μετέχει στις γενικές συνελεύσεις, ανέλαβε διδασκαλία μαθημάτων και κατά την επικείμενη εξεταστική περίοδο θα ελέγχει του φοιτητές για να μη αντιγράφουν….

Αφιερωμένο εξαιρετικά ...