Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

Ευχές για το 2010

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Συστατικές Επιστολές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η χορήγηση Συστατικής Επιστολής για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή εσωτερικό προϋποθέτει:

1. Βαθμολογία σε ένα εκ των μαθημάτων που διδάσκω στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου τουλάχιστον 8 (οκτώ) και άνω.

2.Κατ’ εξαίρεση μπορεί να χορηγηθεί Συστατική Επιστολή, αν ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει τα μαθήματά μου, και έχει γενική βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς». Η χορήγηση στην περίπτωση αυτή θα εξαρτηθεί από την άμεση προσωπικη γνώμη που έχω για τον υποψήφιο.

3. Υποβολή στο γραφείο μου αναλυτικής βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων. Από τη συνολική εικόνα που προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία, μπορεί να υπάρξει άρνηση χορήγησης Συστατικής Επιστολής.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λ. Συγγρού 136
176 71 Αθήνα

Τηλέφωνο Εργασίας:

2109201608

TELEFAX:

2109229508

E - Mail:

donpapagiannis@gmail.com

Αναζητώντας την ασφάλεια εγκαταλείπουμε την ελευθερία;

Αναζητώντας την ασφάλεια, εγκαταλείπομε την ελευθερία;

του Παπαγιάννη Δονάτου
Καθηγητή στο Πάντειο Παν/μιο


Περίπου στα ψιλά των εφημερίδων και σχεδόν ασχολίαστο φαίνεται πως πέρασε η υπογραφή της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για την μεταξύ τους συνεργασία σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών και κατάργησης των θεωρήσεων εισόδου.
Η προβληματική που αναδύουν οι συγκεκριμένες συμφωνίες δεν περιορίζεται στην ελληνική πραγματικότητα, και δεν έχει ελληνική προέλευση. Η σχετική συζήτηση είχε ως αφετηρία τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στο όνομα της δίωξης του διασυνοριακού εγκλήματος συν – αποφασίσαμε τη δημιουργία τραπεζών πληροφοριών, την καταχώριση υπόπτων σ’ αυτές, την on line πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες από τις διάφορες εθνικές διωκτικές αρχές, … Ουρά όλων αυτών των επιλογών αποτελεί και η ελληνοαμερικανική συμφωνία, η οποία όμως συνάπτεται με ακόμα πιο επαχθέστερους όρους για την ελληνική πλευρά.
Η όλη δυναμική που αναπτύσσεται αγγίζει κρίσιμα ερωτήματα για τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Μέχρι που μπορεί να φτάσει το κράτος για να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών του; Πόση ποσότητα ελευθερίας είναι οι σημερινοί πολίτες έτοιμοι να εκχωρήσουν για να απολαύσουν την ασφάλειά τους; Ισχύει το ρηθέν ότι λαός που θυσιάζει την ελευθερία του για χάρη της ασφάλειάς του, δεν αξίζει ούτε το ένα ούτε το άλλο;
Καταρχήν η διαρκής δημιουργία νέων βάσεων δεδομένων αντιφάσκει στη βασική αρχή σύμφωνα με την οποία η δημιουργία τέτοιων βάσεων πρέπει να είναι εντελώς εξαιρετική. Η πληροφορία όμως και μόνο ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταχωρηθεί πάνω από 3 εκατομμύρια προφίλ DNA αρκεί για να προσδοθούν σ’ αυτήν την πρακτική εφιαλτικές διαστάσεις.
Η δημιουργία βάσεων δεδομένων αποτελεί για όλες τις διωκτικές αρχές έναν πειρασμό. Εφόσον υπάρξει βάση δεδομένων ο πειρασμός εισαγωγής νέων θα είναι διαρκής. Οι αρμόδιες αρχές για τα αυτοκίνητα θα θέλουν να ψάχνουν για κλεμμένα οχήματα, οι κεντρικές τραπεζικές αρχές για πληροφορίες οικονομικών απατών, οι υγειονομικές υπηρεσίες θα αναζητούν την ύπαρξη μολυσματικών ασθενειών...
Το ότι αυτή θα είναι η μελλοντική κατεύθυνση είναι περίπου δεδομένο. Η μέχρι σήμερα πορεία το επιβεβαιώνει. Ο δικαστής Jackson μειοψηφώντας στη δίκη που αφορούσε τον περιορισμό σε στρατόπεδο Ιαπωνοαμερικανών πολιτών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παρατήρησε, ότι μια αρχή που θεσπίζεται και επικυρώνεται σε κατάσταση ανάγκης, στη συνέχεια παραμένει σαν ένα οπλισμένο πιστόλι, έτοιμο να το πάρει στο χέρι της μια δημόσια αρχή, που μπορεί να εγείρει μια εύσχημη αξίωση περί έκτακτης ανάγκης. Εύστοχα ο καθηγητής Weinreb προειδοποιεί, ότι σε καταστάσεις ανάγκης υπάρχει μεγάλη πίεση να εγκαταλειφθούν αξίες, θεσμοί και πρακτικές που λειτούργησαν αποτελεσματικά στο παρελθόν και χαρακτηρίζουν το δικό μας νομικό πολιτισμό.
Θεωρώ ότι η μεγάλη αρνητική εξέλιξη έχει να κάνει με τη γενικότερη παγίωση της νοοτροπίας για δημιουργία βάσεων δεδομένων και για διαδικτύωση τους. Ίσως αποτελεί μια εξήγηση αυτής της νομοθετικής πρακτικής η κυριαρχία των υπουργείων εσωτερικών και δημόσιας τάξης, τα οποία αναζητούν λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφύγουν τον πολύπλοκο έλεγχο (κοινοβούλια, δικαιοσύνη, επόπτες προστασίας προσωπικών δεδομένων) που αντιμετωπίζουν στην εσωτερική πολιτική σκηνή.
Στην ευρωπαϊκή ήπειρο φαίνεται πως πλανάται εκ νέου ένας «grande peur» χωρίς να είναι όμως σαφώς εξακριβωμένο ούτε το μέγεθός του, ούτε τα πραγματικά αίτιά του. Η εκμετάλλευση του φόβου οδηγεί στη λήψη προωθημένων μέτρων σε βάρος οπωσδήποτε του εννόμου αγαθού της ελευθερίας και των ατομικών δικαιωμάτων. Ο δρόμος προς το απολυταρχικό κράτος στρώνεται με επιτυχία, όταν δημιουργούμε συνεχώς θεσμούς περιοριστικούς των ελευθεριών, οι οποίοι τελικά μένουν και πληθαίνουν. Εάν ένα μέτρο θεσμοθετηθεί τότε η εμπειρία διδάσκει ότι δυσχερώς ανακαλείται.
Ο αντίλογος στις παραπάνω διαπιστώσεις θα μπορούσε να είναι ότι με παρόμοιες θέσεις υποτιμάται ο κίνδυνος της εγκληματικότητας. Όλοι φαντάζομαι θα συμφωνήσομε ότι το κράτος πρέπει να αντιδράσει εναντίον αυτού του υπαρκτού κινδύνου. Είναι όμως αυτονόητο και γενικά παραδεκτό, ότι οποιοδήποτε μέτρο εναντίον της τρομοκρατίας πρέπει να είναι απαραίτητο, κατάλληλο και ανάλογο. Ποιος και πως μέτρησε μέχρι σήμερα την αποτελεσματικότητα και αναλογικότητα των μέτρων που λάβαμε εναντίον της τρομοκρατίας; Πόσους κινδύνους αναδέχεται καθημερινά ο σύγχρονος άνθρωπος, όταν μάλιστα μερικοί από αυτούς είναι ασύγκριτα μεγαλύτεροι σε σχέση με την τρομοκρατία; Λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους ανάλογα μέτρα όπως αυτά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας;
Πουθενά δεν διάβασα κάποια μέτρηση επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων σε ότι αφορά την προστασία των ατόμων. Προς αυτή την κατεύθυνση οι μετρήσεις ελλείπουν παντελώς. Τι είναι προτιμότερο: ένας κλέφτης ελεύθερος ή ένας αθώος εκτεθιμένος στην υποψία της κλοπής, επειδή πέρασε από το σημείο που διεπράχθη η κλοπή, άφησε στοιχείο που αξιολογείται με τη μέθοδο DNA και καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων;
Οι υπέρμαχοι των βάσεων δεδομένων προτάσσουν στην επιχειρηματολογία τους τον πλήρη σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και πρωτίστως την προστασία του πολίτη από την παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων. Δεν αμφισβητώ την καλή πρόθεση. Όσο όμως στους σχετικούς νόμους θα υπάρχουν γενικές και αόριστες ρήτρες, όπως η προστασία του γενικού συμφέροντος, η διαφύλαξη της κρατικής ασφάλειας, αποτελεσματική προστασία των συγκεκριμένων δικαιωμάτων είναι αδύνατον να υπάρξει.
Μια μορφή μιθριδατισμού φαίνεται πως διαχέεται στην ευρωπαϊκή ήπειρο και στον κόσμο ολόκληρο. Προς αποφυγή μιας πιθανής «δηλητηρίασης», οι ευρωπαϊκές κοινωνίες εθίζονται στη χρήση αντι - δηλητηρίου. Η «δηλητηρίαση» μπορεί να μη επιχειρηθεί ποτέ. Είναι καθαρά ένα ενδεχόμενο. Η χρήση του αντι - δηλητηρίου όμως είναι μια πραγματικότητα. Πόσο μπορεί να αντέξει ένας δηλητηριασμένος οργανισμός;

Σημ. Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 5.8.2009

Συνέδρια, Σεμινάρια

Συμμετείχα σε σειρά συνεδρίων - σεμιναρίων ως εισηγητής, μεταξύ των οποίων:

1. Εξαμηνιαίο σεμινάριο που οργάνωσε ο καθηγητής του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου κ. Meessen με γενικό θέμα «Die neue Weltwirtschaftsordnung» στο οποίο συμμετείχα ως εισηγητής με θέμα: «Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – OECD».

2. «Η συμβολή των Ηπειρωτών στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Ηπείρου», εισήγηση ως εκπρόσωπος των αποδήμων Ηπειρωτών στο 3ο Παγκόσμιο Πανηπειρωτικό Συνέδριο, που οργανώθηκε από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος το Νοέμβριο του 1984 στα Γιάννενα.

3. Συνέδριο με θέμα «Griechin oder Bürger - Bürger oder Grieche» που διοργάνωσε το Diakonisches Werk der EKD στη Βόννη και ήμουν ο εισηγητής και συντάκτης των πορισμάτων για το ειδικό θέμα «Νationale Bindung - ethnische - kulturelle Orientierungsmuster der Arbeitsmigranten und ihrer Nachkommen».

4. Παρακολούθηση ειδικού επιμορφωτικού σεμιναρίου που οργάνωσε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ειδικά για στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο χρονικό διάστημα 1 – 7.19.1987.

5. «Ο ρόλος του απόδημου ελληνισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη», εισήγηση στο 3ο Συνέδριο του Περιφερειακού Συμβουλίου Η-πείρου, που οργανώθηκε στα Γιάννενα από το Υπουργείο Εσωτερικών το Νοέμβριο του 1990.

6. «Η ελληνική διασπορά στην ελληνική εξωτερική πολιτική», εισήγηση σε συνέδριο που οργανώθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 3 -5/5/1990.

7. «Η πολιτισμική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» διάλεξη που πραγματοποίησα την 19. 4. 1997 σε εκδήλωση του Επιστημονικού Συλλόγου Νέων Αθηνών με γενικό θέμα ‘’Η συνθήκη του Μάαστριχτ - κριτική θεώρηση’’.

8. «Η τοπική αυτοδιοίκηση στο σταυροδρόμι κρίσιμων επιλογών», εισήγηση που πραγματοποίησα την 19.5.1997 σε συζήτηση που διοργάνωσε το Κέντρο Έρευνας και Πολιτικού Προβληματισμού (ΚΕΠΟΠ).

9. «Η εσωτερική και εξωτερική αποδημία των Ηπειρωτών - προβλήματα και προοπτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εισήγηση σε εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Γερμανίας την 27.2.98.

10. «Η μελλοντική πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», εισήγηση σε ημερίδα την 17.12. 1999 που οργανώθηκε από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

11. «Η πολιτιστική πολιτική της Ελλάδας», εισήγηση στη συνάντηση Ελλήνων και Ισπανών ακαδημαϊκών με θέμα: «L΄ analyse comparative des politiques europeénnes - La Gréce et l΄ Espagne après l΄ an 2000» (Οι ευρωπαϊκές πολιτικές Ελλάδας και Ισπανίας στην αυγή του 21ου αιώνα) την 7.5.1999. Στο ίδιο πάνελ και για την ίδια προβληματική εισηγήθηκε ο ισπανός καθηγητής Javier Diez- Hochleitner.

12. «Οι ευρωπαϊκές προοπτικές μετά τη Σύνοδο κορυφής της Νίκαιας», εισήγηση σε εκδήλωση της Ένωσης ‘’ενεργοί πολίτες’’ την 25.1.2001.

13. «Τα σύνορα της Ευρώπης», εισήγηση στην εκδήλωση της ΕΠΕΕΣ και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου την 26.2. 2003 με γενικό θέμα: ‘’Η συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης και η διακυβέρνηση της διευρυμένης Ένωσης’’.

14. «Η έννοια του πολιτιστικού αγαθού στο κοινοτικό δίκαιο», εισήγηση στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου με γενικό τίτλο: ‘’Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο’’ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού κατά την 3 και 4.6.2003.

15. «Οι θεσμικές καινοτομίες του νέου Ευρωπαϊκού Συντάγματος», εισήγηση σε εκδήλωση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την ευρωπαϊκή συνταγματική συνθήκη την 30.11.2004.

16. «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: Ένα Σύνταγμα για τον πολίτη;» Διάλεξη στην 5η Ημερίδα του Α.Ο Αχαΐας στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων την 12.5.2005.

17. «Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει μια αποτελεσματική πολιτική για το περιβάλλον;», εισήγηση στην Ημερίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με το Δήμο Τρικάλων, στα Τρίκαλα την 26.11.2005.

18. «Δημοκρατικό έλλειμμα και ο ‘‘Χώρος‘‘ με έμφαση στην αστυνομική συνεργασία», εισήγηση στην Ημερίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με θέμα: ‘‘Από το Τάμπερε στη Χάγη και επέκεινα: παρόν και μέλλον του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης‘‘ την 19.12.2006.

19. «Η προσαρμογή της Ελλάδας στο Κοινοτικό Κεκτημένο σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής», εισήγηση στο Συνέδριο της ΕΠΕΕΣ και του Πανεπιστημίου Αθηνών για την 25η επέτειο ένταξης της χώρας μας στην ΕΕ την 9.11.2006.

20. «Ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον», εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: ‘‘περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη και χωροταξικός σχεδιασμός – η περίπτωση της Ναυπάκτου‘‘ στην Ναύπακτο την 13.5.2006.

21. «ΕΕ και Αυτοδιοίκηση. Η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ», διάλεξη στο 4ο σεμινάριο του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ) στην Ηλιούπολη την 17.12.2007.

22. «Η διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής προσέγγισης της διεθνούς ασφάλειας», εισήγηση στο συνέδριο της S.A.F.I.A με θέμα: ‘‘Διεθνής ασφάλεια στον 21ο αιώνα – η πρόκληση και το κόστος‘‘ την 16.5.2007.

23. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο Ισλάμ», εισήγηση στην Ημερίδα της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας με θέμα: ‘‘Ισλάμ και ΕΕ: η περίπτωση της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα‘‘ την 19.1.2007.

24. «Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διεύρυνση», εισήγηση στη επιστημονική ημερίδα με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Τιράνων, με θέμα: ‘‘Ελλάδα – Αλβανία: το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον και οι προκλήσεις του‘‘ στην Ηγουμενίτσα την 22.6.2007. Συνεισηγήτρια η κα Nikoleta Mita από το πανεπιστήμιο των Τιράνων.

25. «Αναζητώντας τη συνισταμένη 27 διαφορετικών εθνικών συμφερόντων», εισήγηση στη Διεθνή Στρογγυλή Τράπεζα που οργάνωσε η S.A.F.I.A με θέμα: ’’Αναζητώντας τον πολιτικό πολιτισμό της Ευρώπης‘‘ την 20.3.2008.

26. «Η συνθήκη της Λισαβόνας και η προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», εισήγηση στην Ημερίδα του Money Show στο Ζάππειο την 2.2.2008.

27. «Ενισχυμένες συνεργασίες και η συνθήκη της Λισαβόνας», εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι που οργάνωσε η ΕΠΕΕΣ και ο Όμιλος ‘‘Ευρωπαϊκή Έκφραση‘‘ στο Ζάππειο την 3.2.2008.

28. «Από το Schengen στο Prüm. Αναζητώντας την Ασφάλεια, υποσκάπτομε την ελευθερία;», εισήγηση στην επιστημονική Διημερίδα του Γενικού Τμήματος Δικαίου την 29.2.2008.

29. «Η συνθήκη της Λισαβόνας: Νέες εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα και ορθολογικότητα στις ενωσιακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων», εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: ’’Cinquante ans de démocratie communautaire et le traité de Lisbonne’’, ‘‘πενήντα χρόνια κοινοτικής δημοκρατίας και η συνθήκη της Λισαβόνας. Νέες αντιλήψεις για το ευρωπαϊκό θεσμικό μέλλον‘‘ στην Αγ. Παρασκευή Λέσβου την 23.5.2008. Στο ίδιο πάνελ εισηγήθηκαν οι καθηγητές κ.κ. Κ. Στεφάνου (Πάντειο Παν/μιο) και J.A.Winter (Παν/μιο του Άμστερνταμ).

Κατάλογος δημοσιευθέντων άρθρων

Στον ημερήσιο τύπο των Αθηνών αλλά και της επαρχίας δημοσιεύθηκαν αρκετά άρθρα μου, μεταξύ των οποίων:

1. «28η Οκτωβρίου», ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ της 5.11.1976.

2. «Διοίκηση και Δικαιοσύνη a la Ελληνικά», ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, της 14.8. 1980.

3. «Σήμανε η ώρα της επιστροφής των μεταναστών» ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 8.10.1982.

4. «Για ένα στρατό δημοκρατικό και ανθρώπινο» ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 21.11.1984.

5. «Δημόσια Διοίκηση: μεσάνυχτα», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 1.11.1985.

6. «Τι είδους πολίτη προϋποθέτει μια σύγχρονη δημοκρατία;» Ο ΔΗΜΟΤΗΣ Ιούνιος 1986.

7. «Οι προσλήψεις στο δημόσιο και η αξιοκρατία» ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 22.3.1987.

8. «Ευτυχώς που υπάρχει και η Θεσπρωτία» ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 18.10.1989.

9. «Πρέπει και μπορούν να ψηφίσουν οι απόδημοι» ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 17.3.1989.

10. «Η επιστήμη, η πολιτική και ο Καλαμάς» ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ της18.9.1990

11. «Πως ο απόδημος θα εμπιστευθεί την πατρίδα» ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 16.6.1994.

12. «Ενστάσεις για τη συνένωση των κοινοτήτων» ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 27.2.1997.

13. «Ας ξεκαθαρίσομε κάποια θέματα εν όψει των εκλογών» ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ-ΠΙΑ ΤΗΣ 28.2.2000.

14. «Ένα ‘’όνειρο’’ για τη Θεσπρωτία», Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ της 20.9.2002.

15. Σχόλιο για μετεκλογικές εξελίξεις στη Γερμανία στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 20.9.2005.

16. Σχόλιο για την πολιτική της ΕΕ έναντι της Λιβανικής κρίσης στην ΕΛΕΥΘΕ-ΡΟΤΥΠΙΑ της 5.8.2006.

17. «Αναζητώντας την ασφάλεια εγκαταλείπουμε την ελευθερία;» ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της 5.8.2009.

Εξεταστέα Ύλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα που διδάσκω κατά την χειμερινή εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2010 είναι η παρακάτω:


Α. Στο μάθημα «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο»:


1. Η ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

2. Οι οργανωτικές βάσεις του θεσμικού οικοδομήματος

3. Το αξιακό σύστημα της ΕΕ

4. Η οργανωτκή διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Η κοινοτική- ενωσιακή έννομη τάξη

6. Η Κοινότητα - Ένωση και τα κράτη μέλη

7. Η Κοινότητα - Ένωση στο Διεθνή χώρο


Β. Στο μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο - Κοινοτικές ελευθερίες»:


1. Η έννοια της εσωτερικής αγοράς

2. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των κοινοτικών ελευθεριών

3. Οι εγγυήσεις που παρέχουν οι κοινοτικές ελευθερίες

4. Οι εξαιρέσεις και οι εξαιρούμενοι τομείς

5. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

6. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

7. Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών

8. Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

9. Οι δημόσιες συμβάσεις

10. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός

11. Οι κρατικές ενισχύσεις



Γ. Στο μάθημα «Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου»:


1. Η έννοια του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

2. Η δημιουργία του Χώρου στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα

3. Η δημιουργία της Ευρώπης των πολιτων - η ελεύθερη κυκλοφρία των εργαζομένων, των μη εργαζομένων, η κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα

4. Η δημιουργία του Χώρου στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα

5. Οι συμφωνίες Schengen

6. Η διέλευση των εσωτερικών συνόρων

7. Η διέλευση των εξωτερικών συνόρων

8. Οι θεωρήσεις

9. Το σύστημα πληροφοριών Schengen

10. Το άσυλο

11. Η μετανάστευση

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Το κυρίως επιστημονικό μου έργο περιλαμβάνεται στις παρακάτω δημοσιεύσεις:


1. «Niederlassugsfreiheit in Griechenland nach dem Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften», Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αugsburg της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το 1982, σελίδες 157, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Karl Mathias Meessen.

2. «Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – OECD», στο: ‘‘Veröffentlichungen Juristische Fakultät der Universität Augsburg‘‘ 1982 σελ. 11.

3. «Ελεύθερη κυκλοφορία - εγκατάσταση των εργαζομένων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας» στο περιοδικό: ‘‘ΑΠΟΔΗΜΟΣ‘‘ τεύχος 31, 1985 σελ. 22.

4. «Η νομική αναγνώριση των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Δυτ. Γερμανία» στο περιοδικό: ‘‘ΑΠΟΔΗΜΟΣ‘‘, τεύχος 41, 1986 σελ 26.

5. «Η σύναψη διεθνών συνθηκών» στο περιοδικό: ‘‘ΑΠΟΔΗΜΟΣ‘‘, τεύχος 42, 1986 σελ. 30.

6. «Ο νέος γερμανικός νόμος για τη μείωση της φορολογίας και οι συνέπειες του για τους Έλληνες εργαζόμενους στην Ο.Δ.Γ» στο περιοδικό: ΑΠΟΔΗΜΟΣ, τεύχος 52, 1987, σελ. 16.

7. «Επιτομή Σύγχρονου Εργατικού Δικαίου», Αθήνα 1988, σε συνεργασία με τον καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας Φ. Παπαγιάννη, σελίδες 251.

8. «Στοιχεία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Α-θήνα 1990, , σελίδες 230.

9. «Προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο συμβολή στην ερμηνεία του αρθ. 103 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος», στο περιοδικό: ‘‘Διοικητική Εγκυκλοπαίδεια‘‘, τεύχος 30, 1987, σελ. 63.

10. «Η υφαλοκρηπίδα και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες - τα τοπικά όρια εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου», στο περιοδικό: ‘‘Ευρωπαϊκό Βήμα‘‘ (ΕυΒ), τεύχος Ιαν. Φεβ. 1992, σελ. 1.

11. «Ο Πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση - το κοινοτικό κεκτημένο και οι νέες ρυθμίσεις», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1995, σελίδες 190.

12. «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1996, σελίδες 578.

13. «Το νομικό καθεστώς του μεταφραστή / διερμηνέα στα πλαίσια του Διεθνούς, του Κοινοτικού και του ελληνικού Δικαίου», έρευνα που μου ανατέθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και κατατέθηκε στο εν λόγω πανεπιστήμιο (16.3. 1995).

14. «Σύγχρονες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», εκδ. Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν Σάκκουλας 1997, σελίδες 177 (εκ των οποίων οι 84 δικές μου), βιβλίο που γράφτηκε σε συνεργασία με την αν. καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Μπέσιλα - Βήκα.

15. «Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων - η περίπτωση των μεταφραστών / διερμηνέων και το πρόβλημα ‘’γλώσσα’’ στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στο περιοδικό: ‘’Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ)’’ 2: 1997, σελ. 297.

16. «Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο περιοδικό: ‘’Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης’’, τεύχος 8ο 1997, σελ. 49.

17. «Διαμεσολαβητής (Ombudsman) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική προσπάθεια θεσμοθέτησής του» στο περιοδικό: ‘’Βήμα Διεθνών Σχέσεων’’, τεύχος 6, 1977, σελ. 31.

18. «Η επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου» στο περιοδικό: ‘’Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης’’, τεύχος 10, 1997, σελ. 51.

19. «Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – το κοινοτικό κεκτημένο και οι νεότερες εξελίξεις», στο περιοδικό: ‘‘Νομικό Βήμα‘‘ (ΝοΒ) τόμος 47 Ιούνιος 1999, σελ. 903.

20. «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο» Δεύτερη έκδοση, Αθήνα 1999, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελίδες 556.

21. «Η έννοια της ‘’αναθέτουσας αρχής’’ στις δημόσιες συμβάσεις κατά το κοινοτικό δίκαιο», στο περιοδικό: ‘‘Ελληνική Δικαιοσύνη‘‘ (ΕλλΔνη), τό-μος 40, Νοέμβριος 1999, σελ. 1676.

22. «Η ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική σε σχέση με τη Συνθήκη του Μάα-στριχτ και του Άμστερνταμ», στο συλλογικό έργο: Συγκριτική ανάλυση των κοινοτικών πολιτικών Ελλάδας και Ισπανίας σχετικά με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, την εισαγωγή του Ευρώ και την πολιτιστική πολιτική, εκδ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα) και Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα, Αθήνα 2000, σελ. 113.

23. «Οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ», στο περιοδικό: ‘‘Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου‘‘ (ΕΕΕυρΔ) 2000, σελ. 801.

24. «Ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2001, σελίδες 328.

25. «Πολιτισμός και οπτικοακουστική πολιτική» στο συλλογικό έργο: Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές, τόμος Β΄, οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές, (επιμ.) Γ. Δημόπουλος, Ν. Μπαλτάς, Ι. Χασίδ, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2001, σελ. 791.

26. «Από την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των πολιτών – το άρθρο 18 ΣυνθΕΚ και οι νεότερες εξελίξεις», στο περιοδικό: ‘‘Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου‘‘ (ΕΕΕυρΔ) 2002, σελ. 227.

27. «Ο ελληνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στο συλλογικό έργο: ’’Ελληνισμός της Διασποράς τόμος Β, Ο ελληνισμός της Διασποράς στην Ευρώπη’’ εκδ. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2003, σελ. 19.

28. «Τα σύνορα της Ευρώπης – Η ‘’ευρωπαϊκότητα’’ του υποψηφίου κράτους στην ΕΕ και η μελλοντική διεύρυνση της ΕΕ», στο περιοδικό: ‘‘Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου‘‘ (ΕΕΕυρΔ) 2003, σελ. 261 – 299.

29. «Η έννοια του πολιτιστικού αγαθού στο κοινοτικό δίκαιο», στο συλλογικό έργο: ‘‘Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο‘‘, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου (επιμ.) Ε. Τροβά, εκδ. Σάκκουλα, 2004, σελ. 607.

30. «Ευθύνη του κράτους μέλους και για αποφάσεις των ανωτάτων εθνικών δικαστηρίων του. Τα καυδιανά δίκρανα του κοινοτικού δικαστή;» στο περιοδικό: ‘‘Ελληνικό Δικαιοσύνη‘‘ (ΕλλΔνη) 2005, σελ. 31.

31. «Η προβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» στο περιοδικό: ‘‘Βήμα ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ‘‘ 2005, σελ. 14.

32. «Το υποεθνικό επίπεδο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2005 σελίδες 243.

33. «Gemeinschaftliche und nationale Einwanderungspolitik am Beispiel Griechenlands», στο γερμανικό περιοδικό: ‘‘Zeitschrift für Ausländer-recht‘‘ (ZAR) 2006, σελ. 399.

34. «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο», τρίτη έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2007, σελ. 676.

35. «Το νομικό πλαίσιο για την άσκηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στην ΕΕ» στο περιοδικό: ‘‘Βήμα ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ‘‘ 2008, σελ. 13.

36. «Strategjia e re e bashkimit Europian per zgjerim», ‘’Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεύρυνση’’ στο αλβανικό περιοδικό: Polis, 7, 2008 σελ. 121.

37. «Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: ανάμεσα στο Λουξεμ-βούργο και το Στρασβούργο, με παράδειγμα τη συνένωση των οικογενειών» στο περιοδικό: ’’Δικαιώματα του Ανθρώπου’’ (ΔτΑ) 2008, σελ. 753.

38. «Η προσαρμογή της Ελλάδας στο Κοινοτικό Κεκτημένο σε θέματα εκ-παιδευτικής πολιτικής», στο συλλογικό έργο της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών ‘‘Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρελθόν, παρόν, μέλλον‘‘, (επιμ.) Ν. Μαραβέγιας, εκδ. Θεμέλιο 2008, σελ. 85.

39. «Δημοκρατικό έλλειμμα και ο ‘’Χώρος’’ με έμφαση την αστυνομική συνεργασία», στο συλλογικό έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης Παντείου Πανεπιστημίου, ‘‘Ο ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙ-ΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ από το Τάμπερε στη Χάγη και επέκεινα‘‘, (επιμ.) Στέλιος Περράκης, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007 σελ. 61.

40. «Die polizeiliche Zusammenarbeit und der Vertrag von Prüm» στο γερμανικό περιοδικό: ‘‘Zeitschrift für Europarechtliche Studien‘‘ (ZeuS) Heft 2 2008, σελ. 219.

41. «Ο χώρος της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», εκδ. Αντ. Ν. Σάκ-κουλα 2008, σελίδες 354.

42. «Η καταδίκη κράτους μέλους σε χρηματική κύρωση προς συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο – τα πράγματα σοβαρεύουν» στο περιοδικό: ‘‘Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου’’, 2009 σελ. 585.

43. «H λειτουργία της Οδηγίας κατά την πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ» στο περιοδικό ’’Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου’’, 2009, σελ. 314.

44. «Από το Schengen στο Prüm. Αναζητώντας την ασφάλεια, υποσκάπτομε την ελευθερία;» Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας που διοργάνωσε το Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου με γενικό τίτλο: ‘‘Ελευθερίες – δικαιώματα – ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση‘‘.

45. «Παρουσίαση και κριτική του έργου των: Α. Κόντης, Η. Πετράκου, Ν. Τάτσης, Ν. Χλέπας, «Ευρωπαϊκή και Ελληνική πολιτική ασύλου, Κέντρα υποδοχής προσφύγων και αιτούντες άσυλο με απορριφθείσα αίτηση στην Ελλάδα» εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005, σελίδες 283, στην Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) 2006, σελ. 171 – 173.

Βιογραφικά Στοιχεία

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκα στο χωριό Πετροβίτσα του νομούΘεσπρωτίας, όπου και τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο.
Σήμερα ζω στην Αθήνα, είμαι παντρεμένος με την Αθηνά Τσικρικά και πατέρας δυο παιδιών.

Β. ΣΠΟΥΔΕΣ

1. 1965 –1971 Γυμνάσιο - Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.

2. 1971 – 1975 Νομική Σχολή(Τμήμα Νομικό) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

3. 1975 – 1977 Μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο master στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Ludwig Maximilians Universität) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

4. 1977 – 1982 Διδακτορική Διατριβή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Augsburg στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. 1971 - 1975 Εργάστηκα, παράλληλα με τις πανεπιστημιακές μου σπουδές ως υπάλληλος με σύμβαση ΙδιωτικούΔικαίου στο τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων με κύριο αντικείμενο εργασίας θέματα Διοικητικού και Εργατικού Δικαίου.

2. 1978 - 1979 Εργάστηκα για ένα περίπου χρόνο ως υπάλληλος στη γερμανική επιχείρηση Elektrizitätswerke, στο Τμήμα Προσωπικού.

3. 1984 - σήμερα Είμαι δικηγόρος εφετείου εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

4. 1984 - 1997 Εργάστηκα ως ειδικός επιστήμονας στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνουκαι έχω συγγράψει αρκετές γνωμοδοτήσεις για νομικά θέματα που απασχόλησαν τη ΓΓΑΕ.

5. 1992 - σήμερα Εκλέχθηκα Λέκτορας με θητεία στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο το «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο» και αφού διεξήλθα την ακαδημαϊκή ιεραρχία (επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής) σήμερα υπηρετώ στο ίδιο πανεπιστημιακό Τμήμα με τη βαθμίδα του καθητητή.

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ



Δ.1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



1. 1984 - 1988 Δίδαξα στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας με τη βαθμίδα του καθηγητή τα μαθήματα: «Εισαγωγή στο Δίκαιο» και «Ευρωπαϊκό Δίκαιο».

2. 1988 - 1990 Στο ιδιωτικό Κολέγιο Διοίκηση και Πληροφορική, δίδαξα τα μαθήματα: «Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» και «Διεθνείς Οργανισμοί».

3. 1992 - σήμερα Διδάσκω στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου τα μαθήματα: «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο», «Κοινοτικές ελευθερίες», «Κοινοτικές πολιτικές» και «Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

4. 1997 - σήμερα Στη Σχολή Αξιωματικών της ελληνικής Αστυνομικής Ακαδημίας διδάσκω το μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» με έμφαση σε θέματα σχετικά την ευρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία.

5. 1999 – 2000 Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης δίδαξα το μάθημα: «Μεταναστευτικές ροές και Ευρωπαϊκή Ένωση» ύστερα από σχετική ανάθεση του Τμήματος.


Δ.2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ


1. 1997 – σήμερα Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας που έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των ανωτέρων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ετήσια βάση διδάσκω με τη μορφή διαλέξεων το μάθημα «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» με έμφαση το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και την ευρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία. Στη συγκεκριμένη σχολή διετέλεσα κατά το χρονικό διάστημα 1998 – 2005 τακτικό μέλος τους Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής.

2. 2004 – 2006 Στη Σχολή Εθνικής Άμυνας του ελληνικού στρατού εισηγήθηκα με τη μορφή διαλέξεων θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

3. 1993 - 1994
1998 - 2002 και
2006 - σήμερα Στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης εισηγήθηκα διάφορα θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και διδάσκω στη γενική φάση σπουδών το μάθημα: «Ευρωπαϊκό Πολιτικό Σύστημα».

4. 1998 – 2002 Στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, δίδαξα το μάθημα: «Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην Ελλάδα» στο Δ΄ εξαμήνο και στην ειδίκευση «Δίκαιο και Πρακτική Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων».

5. 2004 - 2006 Στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου δίδαξα το μάθημα «Δικονομική μεταχείριση ιδιωτικών συναλλαγών» στο Α΄ εξάμηνο και στην κατεύθυνση «Ιδιωτικό Δίκαιο» όπ0ς επίσης το μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» με έμφαση την κοινοτική έννομη τάξη.

6. 2004 - σήμερα Στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου διδάσκω το μάθημα «Η προβληματική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών«Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση».

7. 2005 -2006 Συμμετείχα ως επιμορφωτής στο «Ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που απευθύνονταν σε καθηγητές μέσης εκπαίδευσης.

8. 2004 - σήμερα Στην Εθνική Σχολή Δικαστών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διδάσκω στο Τμήμα Πολιτικών Δικαστών, αλλά παλιότερα και στο Τμήμα Διοικητικών Δικαστών το μάθημα του «Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου».

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Οι προσλήψεις στο Δημόσιο

Τούτη τη φορά το πρόβλημα των προσλήψεων στο Δημόσιο έρχεται με επίταση στην επικαιρότητα. Ίσως γιατί η νέα κυβέρνηση φαίνεται να θέλει πραγματικά την οριστική του επίλυση. Δεν έχομε λόγο να μη την πιστέψομε. Για να τη βοηθήσομε, ας διατυπώσομε καταρχήν κάποιες πικρές αλήθειες:

Αλήθεια πρώτη: αν η όποια λύση δεν είναι σαφής, δίκαιη και αποτελεσματική, η όποια λύση του προβλήματος δεν θα είναι ποτέ οριστική. Στην πρώτη ευκαιρία θα ανατραπεί.

Αλήθεια δεύτερη: ο ελληνικός δημόσιος τομέας πνίγεται από υπαλλήλους. Ουδείς – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – εργάζεται στο Δημόσιο για 8 ώρες που είναι το νόμιμο ωράριο. Ευρηματική η επιγραφή σε γαλλική Υπηρεσία επί Clemenceau: «Παρακαλούνται οι κ.κ. δημόσιοι υπάλληλοι να μη αποχωρούν πριν ή προσέλθουν»!!

Απόρροια της παραπάνω αλήθειας είναι η τρίτη αλήθεια: Στην επόμενη πενταετία καμιά μα καμιά πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα. Οι όποιες εξαιρέσεις μπορούν άνετα και σαφέστατα να προβλεφθούν από τώρα και πρέπει να αφορούν πρωτίστως την υγεία. Τα όποια κενά θα προκύψουν κατά την εν λόγω πενταετία να καλύπτονται από υποχρεωτικές μετατάξεις των ήδη υπηρετούντων και με ταυτόχρονη κατάργηση – συγχώνευση Δημοσίων Υπηρεσιών. Είναι απίστευτη η έκταση και η επικάλυψη των διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών.

Αλήθεια τέταρτη: Ο πλέον πανάκριβος τρόπος για να αντιμετωπίσεις την ανεργία είναι να προσλάβεις κάποιον στο Δημόσιο. Είναι φτηνότερο και προτιμότερο να στέλνεις σε έναν άνεργο το μισθό στο σπίτι του, παρά να τον προσλάβεις σε μια Δημόσια Υπηρεσία. Αν τον προσλάβεις θα πρέπει να του έχεις και κομπιούτερ για να παίζει … πασιέντζα!

Αλήθεια Πέμπτη: Αν ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί την καρδιά του ελληνικού κράτους, τότε εκεί πρέπει να προσλαμβάνεται η crème de la crème της ελληνικής νιότης, της ελληνικής διανόησης. Τουτέστιν τα κοινωνικά κριτήρια δεν μπορούν ΠΟΤΕ να αποτελούν κριτήριο για την πρόσληψη.

Όποιος αμφισβητεί τις παραπάνω αλήθειες τον καλώ να επισκεφτούμε από κοινού Δημόσιες Υπηρεσίες για να αποδειχθεί ιδίοις όμασι η σκληρή πραγματικότητα. Ακούω τις ηχηρές διαμαρτυρίες αρκετών που πράγματι εργάζονται: τους καθησυχάζω: δεν το αμφισβητώ. Ανήκουν στους ελάχιστους που εργάζονται.

Οι απλές λύσεις

Για να προταθούν λύσεις πρέπει πρώτα να σκιαγραφηθεί το ισχύον καθεστώς. Η τραγικότερη ίσως διαπίστωση για το ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία είναι ότι το ΑΣΕΠ και τα ΚΕΠ θεωρούνται από σύμπασα την ελληνική κοινωνία ως επιτυχημένοι θεσμοί. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένοι ή όχι. Μπορώ όμως να αποδείξω ότι η ύπαρξη και μόνο αυτών των θεσμών αποδεικνύει την παταγώδη αποτυχία του ελληνικού κράτους, της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Επειδή η Δημόσια Υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά , δημιουργώ μια άλλη Δημόσια Υπηρεσία η οποία θα λειτουργήσει σωστά. Τότε γιατί δεν διορθώνω την πρώτη για να έχω και μικρότερο κόστος; Και γιατί η δεύτερη θα λειτουργήσει σωστά;

Εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι της στιγμής η συζήτηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Ας μείνομε στην τ. πρωθυπουργική διαπίστωση ότι «αυτή είναι η Ελλάδα» και ας μείνομε στο ΑΣΕΠ, η λειτουργία του οποίου είτε το θέλομε είτε όχι κρίνεται προς το παρόν αναγκαία. Μετείχα σε αρκετούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ήδη από το νόμο Πεπονή. Ποιο είναι το συμπέρασμα της πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ; Πολλά μα πάρα πολλά παράθυρα για την παράκαμψή του. Ασαφή κριτήρια πρόσληψης. Πρόβλεψη κοινωνικών κριτηρίων . Χρονοβόρος και δαιδαλώδης διαδικασία. Κόστος ουδόλως ευκαταφρόνητο.

Με βάση αυτήν την εμπειρία η λύση φαντάζει στα μάτια μου απλή, απλούστατη: Προβλέπονται με νόμο άμεσα και χωρίς στρογγυλέματα τα παρακάτω:

1. Σαφέστατος προσδιορισμός του Δημόσιου τομέα, χωρίς καμιά εξαίρεση, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμπεριλαμβανομένης, όπως και όλων, μα όλων των ΝΠΔΔ. Κανένα παράθυρο, κανένας … υπόνομος ανοιχτός.

2. Σαφής και λιτή περιγραφή ενιαίας διαδικασίας προκήρυξης για όλες τις θέσεις. ΚΑΜΙΑ ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

3. Σαφής και λιτή περιγραφή των κριτηρίων πρόσληψης. Κατάργηση απαξάπαντων των κοινωνικών κριτηρίων. Οι κοινωνικά αδύνατοι μπορούν και πρέπει να βοηθηθούν από το κράτος, με άλλους όμως τρόπους. Συνεκτιμούνται πρωτίστως οι επιστημονικές γνώσεις και η επιστημονική εμπειρία. Ας μετρήσει επιτέλους σε τούτη τη χώρα η αξιοσύνη με το βαθμό του πτυχίου μας, για να μάθομε και εμείς οι δάσκαλοι να δίνομε με περίσκεψη το βαθμό …..

4. Η ευθύνη για την όλη διαδικασία της προκήρυξης και της τελικής επιλογής βαρύνει αποκλειστικά τη Δημόσια Υπηρεσία που προκήρυξε τη θέση.

5. Οποιαδήποτε πλημμέλεια και παράπονο κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ελέγχεται πάραυτα από το ΑΣΕΠ χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και ατέρμονους ελέγχους. Το ΑΣΕΠ περιορίζεται σε καθαρά ελεγκτικό – εποπτικό ρόλο, έλεγχος ο οποίος πρέπει να είναι όχι μόνο κατασταλτικός αλλά και προληπτικός. Η παρέμβασή του πρέπει να είναι ΑΜΕΣΗ και ΑΠΟΛΕΣΜΑΤΙΚΗ.

6. Πρόβλεψη ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ με αυστηρές ποινές σε περίπτωση παράνομης πρόσληψης και για οποιαδήποτε παράβασης της όλης διαδικασίας. Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του. Να αναγκαστεί να αντιταχθεί σε ενδεχόμενες μεθοδεύσεις των προϊσταμένων του.

Λοιπόν. Γνωστό το πρόβλημα. Κοινό τοις πάσι. Δεν χρειάζονται περαιτέρω έρευνες και αναλύσεις. Μονάχα πράξεις. Άμεσα. Ιδού η Ρόδος…..