Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2009

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Το κυρίως επιστημονικό μου έργο περιλαμβάνεται στις παρακάτω δημοσιεύσεις:


1. «Niederlassugsfreiheit in Griechenland nach dem Beitritt zu den Europäischen Gemeinschaften», Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αugsburg της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το 1982, σελίδες 157, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Karl Mathias Meessen.

2. «Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – OECD», στο: ‘‘Veröffentlichungen Juristische Fakultät der Universität Augsburg‘‘ 1982 σελ. 11.

3. «Ελεύθερη κυκλοφορία - εγκατάσταση των εργαζομένων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας» στο περιοδικό: ‘‘ΑΠΟΔΗΜΟΣ‘‘ τεύχος 31, 1985 σελ. 22.

4. «Η νομική αναγνώριση των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Δυτ. Γερμανία» στο περιοδικό: ‘‘ΑΠΟΔΗΜΟΣ‘‘, τεύχος 41, 1986 σελ 26.

5. «Η σύναψη διεθνών συνθηκών» στο περιοδικό: ‘‘ΑΠΟΔΗΜΟΣ‘‘, τεύχος 42, 1986 σελ. 30.

6. «Ο νέος γερμανικός νόμος για τη μείωση της φορολογίας και οι συνέπειες του για τους Έλληνες εργαζόμενους στην Ο.Δ.Γ» στο περιοδικό: ΑΠΟΔΗΜΟΣ, τεύχος 52, 1987, σελ. 16.

7. «Επιτομή Σύγχρονου Εργατικού Δικαίου», Αθήνα 1988, σε συνεργασία με τον καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας Φ. Παπαγιάννη, σελίδες 251.

8. «Στοιχεία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Α-θήνα 1990, , σελίδες 230.

9. «Προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο συμβολή στην ερμηνεία του αρθ. 103 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος», στο περιοδικό: ‘‘Διοικητική Εγκυκλοπαίδεια‘‘, τεύχος 30, 1987, σελ. 63.

10. «Η υφαλοκρηπίδα και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες - τα τοπικά όρια εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου», στο περιοδικό: ‘‘Ευρωπαϊκό Βήμα‘‘ (ΕυΒ), τεύχος Ιαν. Φεβ. 1992, σελ. 1.

11. «Ο Πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση - το κοινοτικό κεκτημένο και οι νέες ρυθμίσεις», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1995, σελίδες 190.

12. «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 1996, σελίδες 578.

13. «Το νομικό καθεστώς του μεταφραστή / διερμηνέα στα πλαίσια του Διεθνούς, του Κοινοτικού και του ελληνικού Δικαίου», έρευνα που μου ανατέθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και κατατέθηκε στο εν λόγω πανεπιστήμιο (16.3. 1995).

14. «Σύγχρονες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», εκδ. Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν Σάκκουλας 1997, σελίδες 177 (εκ των οποίων οι 84 δικές μου), βιβλίο που γράφτηκε σε συνεργασία με την αν. καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Μπέσιλα - Βήκα.

15. «Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων - η περίπτωση των μεταφραστών / διερμηνέων και το πρόβλημα ‘’γλώσσα’’ στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στο περιοδικό: ‘’Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ)’’ 2: 1997, σελ. 297.

16. «Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο περιοδικό: ‘’Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης’’, τεύχος 8ο 1997, σελ. 49.

17. «Διαμεσολαβητής (Ombudsman) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική προσπάθεια θεσμοθέτησής του» στο περιοδικό: ‘’Βήμα Διεθνών Σχέσεων’’, τεύχος 6, 1977, σελ. 31.

18. «Η επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΤΑ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου» στο περιοδικό: ‘’Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης’’, τεύχος 10, 1997, σελ. 51.

19. «Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – το κοινοτικό κεκτημένο και οι νεότερες εξελίξεις», στο περιοδικό: ‘‘Νομικό Βήμα‘‘ (ΝοΒ) τόμος 47 Ιούνιος 1999, σελ. 903.

20. «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο» Δεύτερη έκδοση, Αθήνα 1999, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελίδες 556.

21. «Η έννοια της ‘’αναθέτουσας αρχής’’ στις δημόσιες συμβάσεις κατά το κοινοτικό δίκαιο», στο περιοδικό: ‘‘Ελληνική Δικαιοσύνη‘‘ (ΕλλΔνη), τό-μος 40, Νοέμβριος 1999, σελ. 1676.

22. «Η ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική σε σχέση με τη Συνθήκη του Μάα-στριχτ και του Άμστερνταμ», στο συλλογικό έργο: Συγκριτική ανάλυση των κοινοτικών πολιτικών Ελλάδας και Ισπανίας σχετικά με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, την εισαγωγή του Ευρώ και την πολιτιστική πολιτική, εκδ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα) και Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα, Αθήνα 2000, σελ. 113.

23. «Οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ», στο περιοδικό: ‘‘Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου‘‘ (ΕΕΕυρΔ) 2000, σελ. 801.

24. «Ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2001, σελίδες 328.

25. «Πολιτισμός και οπτικοακουστική πολιτική» στο συλλογικό έργο: Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές, τόμος Β΄, οικονομική ολοκλήρωση και πολιτικές, (επιμ.) Γ. Δημόπουλος, Ν. Μπαλτάς, Ι. Χασίδ, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2001, σελ. 791.

26. «Από την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των πολιτών – το άρθρο 18 ΣυνθΕΚ και οι νεότερες εξελίξεις», στο περιοδικό: ‘‘Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου‘‘ (ΕΕΕυρΔ) 2002, σελ. 227.

27. «Ο ελληνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στο συλλογικό έργο: ’’Ελληνισμός της Διασποράς τόμος Β, Ο ελληνισμός της Διασποράς στην Ευρώπη’’ εκδ. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2003, σελ. 19.

28. «Τα σύνορα της Ευρώπης – Η ‘’ευρωπαϊκότητα’’ του υποψηφίου κράτους στην ΕΕ και η μελλοντική διεύρυνση της ΕΕ», στο περιοδικό: ‘‘Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου‘‘ (ΕΕΕυρΔ) 2003, σελ. 261 – 299.

29. «Η έννοια του πολιτιστικού αγαθού στο κοινοτικό δίκαιο», στο συλλογικό έργο: ‘‘Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο‘‘, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου (επιμ.) Ε. Τροβά, εκδ. Σάκκουλα, 2004, σελ. 607.

30. «Ευθύνη του κράτους μέλους και για αποφάσεις των ανωτάτων εθνικών δικαστηρίων του. Τα καυδιανά δίκρανα του κοινοτικού δικαστή;» στο περιοδικό: ‘‘Ελληνικό Δικαιοσύνη‘‘ (ΕλλΔνη) 2005, σελ. 31.

31. «Η προβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» στο περιοδικό: ‘‘Βήμα ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ‘‘ 2005, σελ. 14.

32. «Το υποεθνικό επίπεδο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2005 σελίδες 243.

33. «Gemeinschaftliche und nationale Einwanderungspolitik am Beispiel Griechenlands», στο γερμανικό περιοδικό: ‘‘Zeitschrift für Ausländer-recht‘‘ (ZAR) 2006, σελ. 399.

34. «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο», τρίτη έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2007, σελ. 676.

35. «Το νομικό πλαίσιο για την άσκηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στην ΕΕ» στο περιοδικό: ‘‘Βήμα ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ‘‘ 2008, σελ. 13.

36. «Strategjia e re e bashkimit Europian per zgjerim», ‘’Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεύρυνση’’ στο αλβανικό περιοδικό: Polis, 7, 2008 σελ. 121.

37. «Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων: ανάμεσα στο Λουξεμ-βούργο και το Στρασβούργο, με παράδειγμα τη συνένωση των οικογενειών» στο περιοδικό: ’’Δικαιώματα του Ανθρώπου’’ (ΔτΑ) 2008, σελ. 753.

38. «Η προσαρμογή της Ελλάδας στο Κοινοτικό Κεκτημένο σε θέματα εκ-παιδευτικής πολιτικής», στο συλλογικό έργο της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών ‘‘Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρελθόν, παρόν, μέλλον‘‘, (επιμ.) Ν. Μαραβέγιας, εκδ. Θεμέλιο 2008, σελ. 85.

39. «Δημοκρατικό έλλειμμα και ο ‘’Χώρος’’ με έμφαση την αστυνομική συνεργασία», στο συλλογικό έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης Παντείου Πανεπιστημίου, ‘‘Ο ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙ-ΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ από το Τάμπερε στη Χάγη και επέκεινα‘‘, (επιμ.) Στέλιος Περράκης, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007 σελ. 61.

40. «Die polizeiliche Zusammenarbeit und der Vertrag von Prüm» στο γερμανικό περιοδικό: ‘‘Zeitschrift für Europarechtliche Studien‘‘ (ZeuS) Heft 2 2008, σελ. 219.

41. «Ο χώρος της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», εκδ. Αντ. Ν. Σάκ-κουλα 2008, σελίδες 354.

42. «Η καταδίκη κράτους μέλους σε χρηματική κύρωση προς συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο – τα πράγματα σοβαρεύουν» στο περιοδικό: ‘‘Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου’’, 2009 σελ. 585.

43. «H λειτουργία της Οδηγίας κατά την πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ» στο περιοδικό ’’Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου’’, 2009, σελ. 314.

44. «Από το Schengen στο Prüm. Αναζητώντας την ασφάλεια, υποσκάπτομε την ελευθερία;» Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας που διοργάνωσε το Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου με γενικό τίτλο: ‘‘Ελευθερίες – δικαιώματα – ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση‘‘.

45. «Παρουσίαση και κριτική του έργου των: Α. Κόντης, Η. Πετράκου, Ν. Τάτσης, Ν. Χλέπας, «Ευρωπαϊκή και Ελληνική πολιτική ασύλου, Κέντρα υποδοχής προσφύγων και αιτούντες άσυλο με απορριφθείσα αίτηση στην Ελλάδα» εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005, σελίδες 283, στην Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) 2006, σελ. 171 – 173.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου