Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2009

Συνέδρια, Σεμινάρια

Συμμετείχα σε σειρά συνεδρίων - σεμιναρίων ως εισηγητής, μεταξύ των οποίων:

1. Εξαμηνιαίο σεμινάριο που οργάνωσε ο καθηγητής του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου κ. Meessen με γενικό θέμα «Die neue Weltwirtschaftsordnung» στο οποίο συμμετείχα ως εισηγητής με θέμα: «Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – OECD».

2. «Η συμβολή των Ηπειρωτών στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Ηπείρου», εισήγηση ως εκπρόσωπος των αποδήμων Ηπειρωτών στο 3ο Παγκόσμιο Πανηπειρωτικό Συνέδριο, που οργανώθηκε από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος το Νοέμβριο του 1984 στα Γιάννενα.

3. Συνέδριο με θέμα «Griechin oder Bürger - Bürger oder Grieche» που διοργάνωσε το Diakonisches Werk der EKD στη Βόννη και ήμουν ο εισηγητής και συντάκτης των πορισμάτων για το ειδικό θέμα «Νationale Bindung - ethnische - kulturelle Orientierungsmuster der Arbeitsmigranten und ihrer Nachkommen».

4. Παρακολούθηση ειδικού επιμορφωτικού σεμιναρίου που οργάνωσε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ειδικά για στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο χρονικό διάστημα 1 – 7.19.1987.

5. «Ο ρόλος του απόδημου ελληνισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη», εισήγηση στο 3ο Συνέδριο του Περιφερειακού Συμβουλίου Η-πείρου, που οργανώθηκε στα Γιάννενα από το Υπουργείο Εσωτερικών το Νοέμβριο του 1990.

6. «Η ελληνική διασπορά στην ελληνική εξωτερική πολιτική», εισήγηση σε συνέδριο που οργανώθηκε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 3 -5/5/1990.

7. «Η πολιτισμική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» διάλεξη που πραγματοποίησα την 19. 4. 1997 σε εκδήλωση του Επιστημονικού Συλλόγου Νέων Αθηνών με γενικό θέμα ‘’Η συνθήκη του Μάαστριχτ - κριτική θεώρηση’’.

8. «Η τοπική αυτοδιοίκηση στο σταυροδρόμι κρίσιμων επιλογών», εισήγηση που πραγματοποίησα την 19.5.1997 σε συζήτηση που διοργάνωσε το Κέντρο Έρευνας και Πολιτικού Προβληματισμού (ΚΕΠΟΠ).

9. «Η εσωτερική και εξωτερική αποδημία των Ηπειρωτών - προβλήματα και προοπτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εισήγηση σε εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Γερμανίας την 27.2.98.

10. «Η μελλοντική πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», εισήγηση σε ημερίδα την 17.12. 1999 που οργανώθηκε από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

11. «Η πολιτιστική πολιτική της Ελλάδας», εισήγηση στη συνάντηση Ελλήνων και Ισπανών ακαδημαϊκών με θέμα: «L΄ analyse comparative des politiques europeénnes - La Gréce et l΄ Espagne après l΄ an 2000» (Οι ευρωπαϊκές πολιτικές Ελλάδας και Ισπανίας στην αυγή του 21ου αιώνα) την 7.5.1999. Στο ίδιο πάνελ και για την ίδια προβληματική εισηγήθηκε ο ισπανός καθηγητής Javier Diez- Hochleitner.

12. «Οι ευρωπαϊκές προοπτικές μετά τη Σύνοδο κορυφής της Νίκαιας», εισήγηση σε εκδήλωση της Ένωσης ‘’ενεργοί πολίτες’’ την 25.1.2001.

13. «Τα σύνορα της Ευρώπης», εισήγηση στην εκδήλωση της ΕΠΕΕΣ και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου την 26.2. 2003 με γενικό θέμα: ‘’Η συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης και η διακυβέρνηση της διευρυμένης Ένωσης’’.

14. «Η έννοια του πολιτιστικού αγαθού στο κοινοτικό δίκαιο», εισήγηση στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου με γενικό τίτλο: ‘’Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο’’ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού κατά την 3 και 4.6.2003.

15. «Οι θεσμικές καινοτομίες του νέου Ευρωπαϊκού Συντάγματος», εισήγηση σε εκδήλωση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την ευρωπαϊκή συνταγματική συνθήκη την 30.11.2004.

16. «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: Ένα Σύνταγμα για τον πολίτη;» Διάλεξη στην 5η Ημερίδα του Α.Ο Αχαΐας στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων την 12.5.2005.

17. «Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει μια αποτελεσματική πολιτική για το περιβάλλον;», εισήγηση στην Ημερίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με το Δήμο Τρικάλων, στα Τρίκαλα την 26.11.2005.

18. «Δημοκρατικό έλλειμμα και ο ‘‘Χώρος‘‘ με έμφαση στην αστυνομική συνεργασία», εισήγηση στην Ημερίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με θέμα: ‘‘Από το Τάμπερε στη Χάγη και επέκεινα: παρόν και μέλλον του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης‘‘ την 19.12.2006.

19. «Η προσαρμογή της Ελλάδας στο Κοινοτικό Κεκτημένο σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής», εισήγηση στο Συνέδριο της ΕΠΕΕΣ και του Πανεπιστημίου Αθηνών για την 25η επέτειο ένταξης της χώρας μας στην ΕΕ την 9.11.2006.

20. «Ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον», εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: ‘‘περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη και χωροταξικός σχεδιασμός – η περίπτωση της Ναυπάκτου‘‘ στην Ναύπακτο την 13.5.2006.

21. «ΕΕ και Αυτοδιοίκηση. Η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ», διάλεξη στο 4ο σεμινάριο του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ) στην Ηλιούπολη την 17.12.2007.

22. «Η διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής προσέγγισης της διεθνούς ασφάλειας», εισήγηση στο συνέδριο της S.A.F.I.A με θέμα: ‘‘Διεθνής ασφάλεια στον 21ο αιώνα – η πρόκληση και το κόστος‘‘ την 16.5.2007.

23. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο Ισλάμ», εισήγηση στην Ημερίδα της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας με θέμα: ‘‘Ισλάμ και ΕΕ: η περίπτωση της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα‘‘ την 19.1.2007.

24. «Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διεύρυνση», εισήγηση στη επιστημονική ημερίδα με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Τιράνων, με θέμα: ‘‘Ελλάδα – Αλβανία: το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον και οι προκλήσεις του‘‘ στην Ηγουμενίτσα την 22.6.2007. Συνεισηγήτρια η κα Nikoleta Mita από το πανεπιστήμιο των Τιράνων.

25. «Αναζητώντας τη συνισταμένη 27 διαφορετικών εθνικών συμφερόντων», εισήγηση στη Διεθνή Στρογγυλή Τράπεζα που οργάνωσε η S.A.F.I.A με θέμα: ’’Αναζητώντας τον πολιτικό πολιτισμό της Ευρώπης‘‘ την 20.3.2008.

26. «Η συνθήκη της Λισαβόνας και η προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», εισήγηση στην Ημερίδα του Money Show στο Ζάππειο την 2.2.2008.

27. «Ενισχυμένες συνεργασίες και η συνθήκη της Λισαβόνας», εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι που οργάνωσε η ΕΠΕΕΣ και ο Όμιλος ‘‘Ευρωπαϊκή Έκφραση‘‘ στο Ζάππειο την 3.2.2008.

28. «Από το Schengen στο Prüm. Αναζητώντας την Ασφάλεια, υποσκάπτομε την ελευθερία;», εισήγηση στην επιστημονική Διημερίδα του Γενικού Τμήματος Δικαίου την 29.2.2008.

29. «Η συνθήκη της Λισαβόνας: Νέες εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα και ορθολογικότητα στις ενωσιακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων», εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: ’’Cinquante ans de démocratie communautaire et le traité de Lisbonne’’, ‘‘πενήντα χρόνια κοινοτικής δημοκρατίας και η συνθήκη της Λισαβόνας. Νέες αντιλήψεις για το ευρωπαϊκό θεσμικό μέλλον‘‘ στην Αγ. Παρασκευή Λέσβου την 23.5.2008. Στο ίδιο πάνελ εισηγήθηκαν οι καθηγητές κ.κ. Κ. Στεφάνου (Πάντειο Παν/μιο) και J.A.Winter (Παν/μιο του Άμστερνταμ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου