Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Έναρξη μαθημάτων ΜΠΣ

Γνωστοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» του πρώτου και τρίτου εξαμήνου ότι τα μαθήματα αρχίζουν την 2.11.2010 και ώρα 16 μμ. Λόγω έλλειψης αιθουσών η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο μου αρθ. 311 στο γυάλινο κτήριο.

Α. Το μάθημα «Η προβληματική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» του πρώτου εξαμήνου θα διεξαχθεί υπό μορφή σεμιναρίου, όπου οι συμμετέχοντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κληθούν να αναπτύξουν ένα από τα παρακάτω θέματα:

1.Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας: έλλειμμα ή περίσσευμα δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
2.Η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης – θεσμική εμπλοκή ή ουσιαστική βελτίωση;
3.Η διακυβερνητική συνεργασία στα πλαίσια της ΕΕ μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας: ένα βήμα μπρος ή ένα βήμα πίσω;
4.Η απονομή της δικαιοσύνης στην ΕΕ οι θεσμικές βελτιώσεις με τη συνθήκη της Λισαβόνας.
5.Η προδικαστική παραπομπή- οι νομοθετικές βελτιώσεις με τη συνθήκη της Λισαβόνας και οι πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις
6.Η ευθύνη κράτους μέλους λόγω μη συμμόρφωσης στο ενωσιακό δίκαιο – πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις
7.Ο ρόλος του Έλληνα δικαστή στη μεταφορά και την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη
8.Οδηγία: «ο γνωστός – άγνωστος» στην ενωσιακή έννομη τάξη
9.Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Δίκαιο: δρόμοι συμβατοί ή ασύμβατοι;
10.Η αναστολή δικαιωμάτων συμμετοχής κράτους μέλους λόγω διαρκούς παραβίασης βασικών αρχών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
11.Είναι νομικά δυνατή η αποβολή κράτους μέλους από την ΟΝΕ;
12. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια σε συσχετισμό με την ελεύθερη κυκλοφορία και την απολαβή κοινωνικών πλεονεκτημάτων π.χ. ΔΕΚ C-11/06.
13.Η προστασία του πολίτη και τα προσωπικά δεδομένα – οι ευρωπαϊκές διαστάσεις
14.Η ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ- «ο μεγάλος αδελφός» πραγματικότητα;
15.Η συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: η αρχή ή το τέλος της διαδρομής;
16.Θεμελιώδη δικαιώματα: εθνικό κράτος- Ευρωπαϊκή Ένωση-Συμβούλιο της Ευρώπης. χαλάρωση ή σύσφιξη του γόρδιου δεσμού;

Σημείωση: Μια πρώτη βιβλιογραφική ενημέρωση μπορούν οι εισηγητές να αντλήσουν από το βιβλίο: Δον. Παπαγιάννης, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Τρίτη έκδοση, Αθήνα 2007, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Β. Το μάθημα του Γ΄ εξαμήνου «Συλλειτουργία εθνικής και κοινοτικής διοίκησης σε θέματα ανταγωνισμού» θα διδαχθεί επίσης από εμένα με σεμιναριακή μορφή και με βάση τα παρακάτω θέματα, για τα οποία θα υπάρξουν εισηγήσεις από τους συμμετέχοντες.

1.Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του αρθ. 101 παρ. 1 ΣυνθΛΕΕ
2.Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του αρθ. 102 ΣυνθΛΕΕ
3.Οι κάθετες συμπράξεις – τα βασικά χαρακτηριστικά του Κανονισμού ομαδικής απαλλαγής
4.Οι οριζόντιες συμπράξεις και ιδιαίτερα οι συμφωνίες έρευνα και εξειδίκευσης
5.Τραπεζικός τομέας και εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού
6.Οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων και ο κανονισμός 139/2004
7.Προϋποθέσεις απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων
8.Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων
9.Η δημόσια υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο του ανταγωνισμού
10.Ο αποκεντρωμένος έλεγχος των περιορισμών του ανταγωνισμού – ο κανονισμός 1/2003 και η ελληνική αντίδραση
11.Οι περιβαλλοντικές ενισχύσεις – εθνική και κοινοτική συλλειτουργία
12.Οι αγορές ενέργειας – ο ανταγωνισμός – η ελληνική αντίδραση
13.Η συγχώνευση της Olympic Air και Aegean Air υπό το φως των ενωσιακών διατάξεων

Σημείωση: Μια πρώτη βιβλιογραφική ενημέρωση μπορούν οι εισηγητές να αντλήσουν από το βιβλίο: Δον. Παπαγιάννης, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Τρίτη έκδοση, Αθήνα 2007, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Αποτελέσματα γραπτού διαγωνισμού για το ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση»

Γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για το ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση»

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
1.Στεφανή Μαρία 9 – 9 – 10 =28
2.Αλεξάκη Ευγενία 9 – 7 – 9 = 25
3.Παπαϊακώβου Άννα 8 – 8 – 9 = 25
4.Πετσαλάκης Σταύρος 7 – 8 – 9 = 24
5.Πανταζής Κωνσταντίνος 8 – 6 – 9 = 23
6.Κατσούλης Ευριπίδης 8 – 8 – 6 = 22, 6,12
7.Ανδριτσοπούλου Ιωάννα 8 – 7 – 7 = 22, 5,94
8.Σκαρπαθάκη Βασιλική 7 – 7 – 7 = 21, 7,57
9.Λοϊζου Ανδρέας 7 – 5 – 9 = 21, 7,49
10.Τζιλιάνου Ιωάννα 8 – 6 – 6 = 20
11.Κάππας Θεοχάρης 6 – 5 – 7 = 18
12.Κονταρά Γεωργία 5 – 8 – 3 = 16, 7,27
13.Κοτρώτσου Ελένη 7 – 7 – 2 = 16, 6,50
14.Κολλιόπουλος Γεώργιος 5 – 7 – 3 = 15, 7,07
15.Παπαγεωργίου Στυλιανή 6 – 7 – 2 = 15, 7,07

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1.Μαργώνη Μαρία 5 – 7 – 2 = 14
2.Τσακνή Γεωργία 7 – 5 – 1 = 13, 7,21
3.Σταμάτη Κλ.-Ειρήνη 4 – 9 – 0 = 13, 6,71
4.Κατσιούρα Ελένη 3 – 9 – 0 = 12
5.Κόπανου Ευανθία 4 – 3 – 4 = 11
6.Αγγελόπουλος Διον. 5 – 5 – 0 = 10, 6,69
7.Χορταριά Χρυσούλα 4 – 6 – 0 = 10, 5,06
8.Σπηλιωτόπουλος Γεώρ. 4 – 3 – 1 = 8, 7,00
9.Φεσσάτου Βαρβάρα 4 – 3 – 1 = 8, 6,28
10.Σταματάτου-Καπνίση Χρ.4 – 3 – 0 = 7
11.Κουφοπούλου Φωτεινή 4 – 3 – 0 = 7

Σύμφωνα με το αρθ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΜΠΣ η υποψηφία Κυριάκη Πολυξένη εισάγεται χωρίς γραπτή εξέταση και καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων ως υπότροφος του ΙΚΥ.

Σημείωση: ο πρώτος βαθμός είναι στο Διοικητικό Δίκαιο, ο δεύτερος στο Συνταγματικό Δίκαιο και το τρίτος στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ακολουθεί ο μέσος όρος, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας παρατίθεται και ο βαθμός πτυχίου.

Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Κακοί οιωνοί

Να ’μαστε πάλι εδώ. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Η σελίδα σας υπόσχεται να παραμείνει το ίδιο μαχητική. Ο στόχος ένας και μοναδικός: να επαναφέρομε στο Τμήμα μας και στο Πανεπιστήμιό μας σε ισχύ τα αυτονόητα. Να πατάξομε την παρανομία, τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Να προτάξομε την αρχή της νομιμότητας, της αριστείας, να αποκαταστήσομε την ακαδημαϊκή ηθική και δεοντολογία.

Είχα σχεδιάσει διαφορετικά το ξεκίνημα τούτης της επικοινωνίας μας. Όμως η επικαιρότητα φαίνεται πως με ξεπερνάει.

Σχεδίαζα καταρχήν να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου ως υποψηφίου προέδρου. Έζησα στιγμές εκπάγλου ομορφιάς. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, την οποία έζησα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Άντεξα απίθανες συζητήσεις, άκουσα μίζερες και θλιβερές απόψεις και κοσμοθεωρίες, έζησα σκηνές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν από εμετικές μέχρις εξόχως γαργαλιστικές. Κρίμα. Δεν μπορώ να τις κοινοποιήσω. Ίσως όμως καταγράψω τις εμπειρίες μου σε ένα βιβλίο με αντικείμενο το προφίλ του σύγχρονου Έλληνα πανεπιστημιακού δασκάλου και φοιτητή.

Σε κάθε περίπτωση όμως δύο γεγονότα αυτής της περιόδου, τα οποία αναδεικνύουν ανάγλυφα το πνεύμα της εποχής και δεν προοιωνίζουν τίποτα το αισιόδοξο, πρέπει εδώ να επισημανθούν και να υπογραμμιστούν.

Το πρώτο: Από τούτη την ιστοσελίδα κάλεσα τον Πρύτανη κ. Τσίρη και τον Πρόεδρο του Τμήματος κ. Περεντίδη (για συγκεκριμένους λόγους) να προσφέρουν μια ελάχιστη υπηρεσία στο Πανεπιστήμιό μας: να φύγουν. Ο κ. Τσίρης άκουσε εν μέρει την προτροπή μου. Έφυγε από το Τμήμα μας και πήγε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας. Η μετακίνηση προϋποθέτει εγκριτική απόφαση του Τμήματος που επιθυμεί την μετάκληση του πρωτοβάθμιου καθηγητή, όπως επίσης και εγκριτική απόφαση του Τμήματος στο οποίο υπηρετεί ήδη ο καθηγητής. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Από την όλη διαδικασία προκύπτει, ότι το ουσιώδες μέρος της μετακίνησης αποτελούν οι δύο εγκριτικές αποφάσεις των αρμοδίων Τμημάτων, ενώ η δημοσίευση στο ΦΕΚ είναι μια καθαρά τυπική διαδικασία.

Όταν διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στο Τμήμα μας, η διαδικασία μετακίνησης του κ. Τσίρη είχε ολοκληρωθεί με τις θετικές αποφάσεις των δύο Τμημάτων και έμενε μόνο η δημοσίευση στο ΦΕΚ. Κατά συνέπεια ο κ. πρύτανης είχε κατ’ ουσία μετακινηθεί στο νέο του Τμήμα και μόνο για λίγο και εντελώς τυπικά παρέμενε στο Τμήμα μας. Θέτω προς συζήτηση τούτο το ερώτημα: καλύπτονταν δεοντολογικά ο πρύτανης του πανεπιστημίου μας να ψηφίσει στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στο Τμήμα μας, όταν η μετακίνησή του σε άλλο Τμήμα και μάλιστα ύστερα από επιθυμία του, είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί; Με ποια λογική ο κ. Τσίρης συν-προδιόρισε με την ψήφο του τις τύχες ενός Τμήματος στο οποίο δεν ήθελε πια να μετέχει; Τελικά: το νόμιμο είναι και ηθικό; Ένα πρύτανης ανωτάτου πνευματικού ιδρύματος δεν πρέπει να είναι υπεράνω πάσης υποψίας;

Το δεύτερο: σε τούτη εδώ την ιστοσελίδα ισχυρίστηκα, ότι τα προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιό μας δεν ανταποκρίνονται – κατά ένα μεγάλο μέρος – στις ανάγκες των φοιτητών, αλλά στις ανάγκες των καθηγητών. Θέλετε απόδειξη για τη βαρύτατη αυτή διαπίστωση; Δείτε:

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδών με μια ευρύτατη γκάμα μαθημάτων. Δεν έχει όμως κανένα, μα κανένα μάθημα Συνταγματικού Δικαίου, γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει και θεραπεύει ο πρύτανης κ. Τσίρης. Ερωτάται, ποιο μάθημα θα διδάξει ο κ. Τσίρης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και ποια διδακτική ανάγκη καλείται να καλύψει εκεί; Ένα εκ των δύο θα συμβεί: Ή θα μείνει άνεργος ή θα του δημιουργηθεί μάθημα, υποθέτω στο γνωστικό αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου, για να μπορεί να διδάξει. Ποια σχέση μπορεί να έχει η Κοινωνιολογία με το Συνταγματικό Δίκαιο; Θέτω προς συζήτηση το ερώτημα: ποιανού ανάγκη εξυπηρετείται εν προκειμένω: του φοιτητή ή του καθηγητή; Το συμπέρασμα δικό σας.

Υ.Γ. Βεβαίως και δεν παραγνωρίζω, ότι ένας ολοκληρωμένος κοινωνιολόγος πρέπει να γνωρίζει τις … αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, ή τη διεθνή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων!! Αλλοίμονο. Κι εγώ αν είχα διδαχθεί στη Νομική οικονομικά, κοινωνιολογία και πολιτική επιστήμη, θα καταλάβαινα ίσως γιατί πάει «κατά κρημνόν», για πτώχευση τούτος ο έρμος ο τόπος ….