Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2009

Βιογραφικά Στοιχεία

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκα στο χωριό Πετροβίτσα του νομούΘεσπρωτίας, όπου και τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο.
Σήμερα ζω στην Αθήνα, είμαι παντρεμένος με την Αθηνά Τσικρικά και πατέρας δυο παιδιών.

Β. ΣΠΟΥΔΕΣ

1. 1965 –1971 Γυμνάσιο - Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.

2. 1971 – 1975 Νομική Σχολή(Τμήμα Νομικό) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

3. 1975 – 1977 Μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο master στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Ludwig Maximilians Universität) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

4. 1977 – 1982 Διδακτορική Διατριβή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Augsburg στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. 1971 - 1975 Εργάστηκα, παράλληλα με τις πανεπιστημιακές μου σπουδές ως υπάλληλος με σύμβαση ΙδιωτικούΔικαίου στο τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων με κύριο αντικείμενο εργασίας θέματα Διοικητικού και Εργατικού Δικαίου.

2. 1978 - 1979 Εργάστηκα για ένα περίπου χρόνο ως υπάλληλος στη γερμανική επιχείρηση Elektrizitätswerke, στο Τμήμα Προσωπικού.

3. 1984 - σήμερα Είμαι δικηγόρος εφετείου εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

4. 1984 - 1997 Εργάστηκα ως ειδικός επιστήμονας στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνουκαι έχω συγγράψει αρκετές γνωμοδοτήσεις για νομικά θέματα που απασχόλησαν τη ΓΓΑΕ.

5. 1992 - σήμερα Εκλέχθηκα Λέκτορας με θητεία στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο το «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο» και αφού διεξήλθα την ακαδημαϊκή ιεραρχία (επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής) σήμερα υπηρετώ στο ίδιο πανεπιστημιακό Τμήμα με τη βαθμίδα του καθητητή.

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΔ.1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ1. 1984 - 1988 Δίδαξα στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας με τη βαθμίδα του καθηγητή τα μαθήματα: «Εισαγωγή στο Δίκαιο» και «Ευρωπαϊκό Δίκαιο».

2. 1988 - 1990 Στο ιδιωτικό Κολέγιο Διοίκηση και Πληροφορική, δίδαξα τα μαθήματα: «Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» και «Διεθνείς Οργανισμοί».

3. 1992 - σήμερα Διδάσκω στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου τα μαθήματα: «Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο», «Κοινοτικές ελευθερίες», «Κοινοτικές πολιτικές» και «Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

4. 1997 - σήμερα Στη Σχολή Αξιωματικών της ελληνικής Αστυνομικής Ακαδημίας διδάσκω το μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» με έμφαση σε θέματα σχετικά την ευρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία.

5. 1999 – 2000 Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης δίδαξα το μάθημα: «Μεταναστευτικές ροές και Ευρωπαϊκή Ένωση» ύστερα από σχετική ανάθεση του Τμήματος.


Δ.2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ


1. 1997 – σήμερα Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας που έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση των ανωτέρων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ετήσια βάση διδάσκω με τη μορφή διαλέξεων το μάθημα «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» με έμφαση το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και την ευρωπαϊκή αστυνομική συνεργασία. Στη συγκεκριμένη σχολή διετέλεσα κατά το χρονικό διάστημα 1998 – 2005 τακτικό μέλος τους Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής.

2. 2004 – 2006 Στη Σχολή Εθνικής Άμυνας του ελληνικού στρατού εισηγήθηκα με τη μορφή διαλέξεων θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

3. 1993 - 1994
1998 - 2002 και
2006 - σήμερα Στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης εισηγήθηκα διάφορα θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και διδάσκω στη γενική φάση σπουδών το μάθημα: «Ευρωπαϊκό Πολιτικό Σύστημα».

4. 1998 – 2002 Στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, δίδαξα το μάθημα: «Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην Ελλάδα» στο Δ΄ εξαμήνο και στην ειδίκευση «Δίκαιο και Πρακτική Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων».

5. 2004 - 2006 Στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου δίδαξα το μάθημα «Δικονομική μεταχείριση ιδιωτικών συναλλαγών» στο Α΄ εξάμηνο και στην κατεύθυνση «Ιδιωτικό Δίκαιο» όπ0ς επίσης το μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» με έμφαση την κοινοτική έννομη τάξη.

6. 2004 - σήμερα Στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου διδάσκω το μάθημα «Η προβληματική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών«Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση».

7. 2005 -2006 Συμμετείχα ως επιμορφωτής στο «Ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που απευθύνονταν σε καθηγητές μέσης εκπαίδευσης.

8. 2004 - σήμερα Στην Εθνική Σχολή Δικαστών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διδάσκω στο Τμήμα Πολιτικών Δικαστών, αλλά παλιότερα και στο Τμήμα Διοικητικών Δικαστών το μάθημα του «Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου