Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Αποτελέσματα Διαγωνισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για το ΜΠΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Την 3η Νοεμβρίου 2011, ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε στο γραφείο του καθηγητή κ. Παπαγιάννη Δονάτου, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» ακαδημαϊκού έτους 2011- 12 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, που συγκροτήθηκε μετά από σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Παρόντες: ο καθηγητής Δον. Παπαγιάννης, η καθηγήτρια Μ. Κόρσου – Παναγοπούλου, , η επ. καθηγήτρια Πολ. Παπαδάκη, ο λέκτορας Παν. Κουρνούτος.

Απόντες: ο καθηγητής Ηλ. Νικολόπουλος, ο οποίος δήλωσε κώλυμα και απείχε τόσο από τη διενέργεια του διαγωνισμού στο Συνταγματικό Δίκαιο, όσο και από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων.

Η επιτροπή εξέτασε καταρχήν τις υποψηφιότητες μόνον εκείνων εκ των υποψηφίων οι οποίοι μετείχαν στη γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο και Συνταγματικό δίκαιο, όπως προέβλεπε η σχετική προκήρυξη. Οι αιτήσεις εκείνων που δεν προσήλθαν στην γραπτή εξέταση δεν αξιολογήθηκαν.

Με βάση τις προβλέψεις του νόμου και ειδικά του αρθ. 4 του ν. 3685/2008, η Επιτροπή αξιολόγησε τους υποψηφίους με πρώτο και βασικό κριτήριο το βαθμό επιτυχίας τους στα τρία εξετασθέντα μαθήματα. Επικουρικά λήφθηκε υπόψη ο βαθμός πτυχίου, όπως επίσης και η συγγένεια του επιστημονικού κλάδου από τον οποίο προέρχεται ο υποψήφιος και μόνο για τους υποψηφίους εκείνους που ισοψηφούσαν.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έδωσε την παρακάτω σειρά κατάταξης των υποψηφίων, εκ των οποίων οι δέκα πέντε πρώτοι κρίνονται ως επιτυχόντες. Οι ακολουθούντες τον πίνακα κρίνονται με τη συγκεκριμένη σειρά ως επιλαχόντες:

(Επεξηγήσεις συντμήσεων: Ε = Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δ = Διοικητικό Δίκαιο, Σ = Συνταγματικό Δίκαιο, ΜΟ = Μέσος όρος, ΠΤ = Βαθμός Πτυχίου).

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Ε Δ Σ ΜΟ ΠΤ
1। Νικολόπουλος Γεώργιος 8 – 8 – 8 = 24 ----
2। Μιχαλακάκου Σύλβια 7 – 9 – 7 = 23 7,06
3। Γεωργάκης Νικόλαος 8 – 9 – 6 = 23 5,96
4। Ρούσαλη Μαρία - Μεταξία 7 – 9 – 6 = 22 ----
5। Λαμπούση Μεταξία 6 – 8 – 5 = 19 ----
6। Κυνηγαλάκη Ειρήνη 2 – 8 – 7 = 17 7,67
7। Βενέρης Αντώνιος 4 – 5 – 8 = 17 7,63
8। Βασιλάκης Εμμανουήλ 2 – 7 – 7 = 16 7,17
9। Ηλίας Άγγελος 3 – 6 – 7 =16 7,17
10। Φίλιππα Σοφία 2 – 8 – 6 = 16 6,87
11। Χαλβατζής Βασίλειος 8 – 8 – – = 16 6,70
12। Σταθοπούλου Αικατερίνη 3 – 8 – 5 = 16 6,51
13। Δριμάλα Θεώνη 4 – 8 – 4 = 16 6,13
14। Βαρειά Ιουλία 2 – 7 – 6 = 15 6,93
15। Δράκος Θεόδωρος 1 – 7 – 7 = 15 5,08
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1। Δούρος Νεκτάριος 1 – 5 – 8 = 14 7,78
2। Χρηστίδου Βασιλική 3 – 6 – 5 = 14 7,40
3। Σταμάτη Κλεοπάτρα-Ειρήνη 2 – 6 – 5 = 13 6,71
4। Τσακίρη Ανθούλα 2 – 7 – 4 = 13 6,62
5। Κούκος Πέτρος 2 – 6 – 4 = 12 7,97
6। Αναστασοπούλου Καλλιρρόη 1 – 6 – 5 = 12 6,41
7। Ζαχαράκη Μαρία Πολυξένη 3 – 4 – 4 = 11 ----
8। Μπατσινίλας Ναπολέων 0 – 5 – 6 = 11 ----
9। Κώνστας Ευάγγελος 0 – 4 – 7 = 11 ----
10। Ανδριανός Γεώργιος 0 – 6 – 4 = 10 ----
11। Σαγιάς Νικόλαος 1 – 4 – 5 = 10 ----
12। Μπίλης Νεκτάριος 0 – 6 – 4 = 10 ----
13। Αλεξάνδρου Παν – Ασημ 1 – 5 – 3 = 9 ----
14। Παπαμαργαρίτης Αθανάσιος 0 – 4 – 5 = 9 ----
15। Μουταβελή Αγγελική 0 – 3 – 4 = 7 ----
16। Πέτρουλα Σοφία 0 – 1 – 4 = 5 ----
17। Κουφοπούλου Φωτεινή 0 – 3 – 2 = 5 ----
18। Φωτόπουλος Χρήστος 2 – 2 – – = 4 ----

Η επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων και υπογράφει το παρόν Πρακτικό.

Ο πρόεδρος Τα μέλη

Καθ. Παπαγιάννης Δον. 1. Καθ. Κόρσου - Παναγοπούλου Μ.


2. Επ. Καθ. Παπαδάκη Πολ.

3. Λεκ. Κουρνούτος Παν.

Σημείωση: Όλοι οι εξετασθέντες στο μάθημα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» μπορούν να δουν το γραπτό τους, όπως επίσης και το γραπτό των συνυποψηφίων τους, χωρίς όμως την αποκάλυψη του ονόματός τους, για να μη υπάρξει πρόβλημα με τα ....προσωπικά δεδομενα!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου