Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

Πληροφορίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές


Γνωστοποιώ στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΜΠΣ "Εθνική και κοινοτική διοίκηση" τα παρακάτω:

1. Μετά από εισήγησή μου, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος κατά τη συνεδρίαση της 3-10-2013 ενέκρινε τις τριμελείς επιτροπές, ενώπιον των οποίων οι τελειόφοιτοι του ΜΠΣ θα υποστηρίξουν τις διπλωματικές τους εργασίες.

2. Επειδή υποβλήθηκαν διάφορα αιτήματα για παράταση υποβολής των διπλωματικών εργασιών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να χορηγήσει σε όλους μια παράταση υποβολής μέχρι την 30-11-2013, έτσι ώστε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου να καταστεί δυνατή η υποστήριξη των εργασιών.

3. Κατόπιν αυτού, εκείνοι οι οποίοι είναι έτοιμοι και έχουν τελειώσει με τη συγγραφή της εργασίας τους, μπορούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα (7-11/10-2013) να μου υποβάλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικό αίτημα για την άμεση υποστήριξη της εργασίας τους, η οποία θα λάβει χώρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

4. Οι υποψήφιοι για το ΜΠΣ ήταν συνολικά 39 άτομα, προσήλθαν όμως προς γραπτή εξέταση 21 άτομα. Τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σύντομα, έτσι ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν τα μαθήματα συγχρόνως και για τα δυο τμήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου