Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα εξετάσεων


Για την ταχύτερη και έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων, αναρτώ και εδώ την Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων της Κατεύθυνσης «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση».

                                                           ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Καλούνται οι υποψήφιοι για την Κατεύθυνση «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1. Συνταγματικό Δίκαιο, 27/9/2017 και ώρα 16 -18 μμ.
2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 28/9/2017 και ώρα 16 - 18 μμ.
3. Διοικητικό Δίκαιο, 2/10/2017 και ώρα 16 - 18 μμ.

Οι αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν αργότερα.

Από τις γραπτές εξετάσεις αποκλείονται οι παρακάτω υποψήφιοι, λόγω μη συνάφειας του βασικού τους πτυχίου με το αντικείμενο του ΜΠΣ. 

1. Μπαλτά Δήμητρα
2. Μπέλλου Ευφροσύνη
3. Σοφού - Αγγελοπούλου Αικατερίνη. 

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
Καθ. Παπαγιάννης Δον. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου