Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

Ελληνικές .... πρωτιές


Κάνετε λάθος αν πιστεύετε ότι η φιλτάτη ημών πατρίς δεν πρωτοπορεί…..

Ιδού.

Ερευνώντας την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, σκέφτηκα πως έχει ευρύτερο ενδιαφέρον να θυμηθούμε μαζί τις τελευταίες καταδικαστικές για την Ελλάδα αποφάσεις, με τις οποίες επιβάλλεται τσουχτερή χρηματική κύρωση σε βάρος της χώρας μας, επειδή παραβιάζει ενωσιακό δίκαιο.

Θα σημειώσω μόνο τις τρεις τελευταίες.
                       
      1) Με την απόφαση στην υπόθεση  C-378/13 η χώρα μας καταδικάστηκε, επειδή παραβίαζε την              Οδηγία περί στερεών αποβλήτων και της επιβλήθηκε κατ’ αποκοπήν ποσό 10 εκατομμυρίων              ευρώ  και επιπλέον χρηματική ποινή 14 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε εξάμηνο                                  καθυστερήσεων.
              
      2) Με την απόφαση στην υπόθεση C-167/14 η χώρα μας καταδικάστηκε, επειδή δεν εφάρμοσε την         Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και της επιβλήθηκε κατ’ αποκοπήν ποσό 10           εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον χρηματική ποινή 3,64 εκατομμυρίων ευρώ ανά εξάμηνο             καθυστέρησης.

       3) Με την απόφαση στην υπόθεση  C-584/14 η χώρα μας καταδικάστηκε, επειδή παραβίασε τη                νομοθεσία περί αποβλήτων και της επιβλήθηκε κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων          ευρώ και επιπλέον χρηματική ποινή ύψους 30 000 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως.


Πως σας φαίνεται;  Είμαστε πρωτοπόροι……

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου