Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Εξεταστέα ύλη


Η εξεταστέα ύλη σε όλα τα μαθήματα που διδάσκω σε προπτυχιακό επίπεδο είναι η παρακάτω:

Μάθημα: Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (3ο Εξάμηνο)

1. Η ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
2. Κλασσικοί ευρωπαϊκοί διεθνείς οργανισμοί (Συμβούλιο της Ευρώπης)
3. Οι αρμοδιότητες της ΕΕ και οι αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας
4. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια
5. Η προσχώρηση και η αποχώρηση από την ΕΕ
6. Τα όργανα της ΕΕ 
7. Η ενωσιακή έννομη τάξη (το πρωτογενές, το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο, η άμεση ισχύς και η υπεροχή)


Μάθημα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ενωσιακές ελευθερίες) (7ο Εξάμηνο)

1. Μορφές οικονομικής διεθνούς συνεργασίας
2. Η εσωτερική αγορά
3.  Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
4.  Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
5. Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών
6. Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
7. Ο ανταγωνισμός στην ΕΕ
8. Οι κρατικές ενισχύσεις
9. Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιες συμβάσεις

Μάθημα: Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου (7ο Εξάμηνο)

1. Οι συμφωνίες Schengen
2. Ο χώρος Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
3. Η διάβαση των εσωτερικών συνόρων
4. Η διάβαση των εξωτερικών συνόρων
5. Η αστυνομική και δικαστική συνεργασία
6. Το άσυλο
7. Η μετανάστευση

Μάθημα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές πολιτικές) (8ο Εξάμηνο)

1. Η κοινή αγροτική πολιτική
2. Η περιβαλλοντική πολιτική
3. Η κοινωνική πολιτική
4. Η προστασία του καταναλωτή
5. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ)

Μάθημα: Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη και ελληνικό Σύνταγμα (8ο Εξάμηνο)

1. Ενωσιακή έννομη τάξη
2. Η αυτονομία 
3. Η άμεση ισχύς 
4. Η υπεροχή
5. Η ενωσιακή έννομη τάξη και η διεθνής έννομη τάξη
6. Το Διεθνές Δίκαιο και το ελληνικό Σύνταγμα
7. Η αναγνώριση  και ο περιορισμός αρμοδιοτήτων κατά το ελληνικό σύνταγμα
8. Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου