Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Πρακτικό επιλογήςΠΡΑΚΤΙΚΌ
Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για το ΜΠΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ       ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Την 12η  Οκτωβρίου 2016, ώρα 15  μ.μ. συνήλθε στο γραφείο του καθηγητή κ. Παπαγιάννη Δονάτου, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» ακαδημαϊκού έτους 2016- 17 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, που συγκροτήθηκε μετά από σχετικές  αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Παρόντες: ο καθηγητής Δον. Παπαγιάννης, η καθηγήτρια Μ. Κόρσου – Παναγοπούλου,  ο καθηγητής Ηλ. Νικολόπουλος.

Η επιτροπή εξέτασε καταρχήν τις υποψηφιότητες μόνον εκείνων εκ των υποψηφίων οι οποίοι μετείχαν στη γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, όπως προέβλεπε η σχετική προκήρυξη. Οι αιτήσεις εκείνων που δεν προσήλθαν στη γραπτή εξέταση δεν αξιολογήθηκαν.

Με βάση τις προβλέψεις του νόμου η Επιτροπή αξιολόγησε τους υποψηφίους με πρώτο και βασικό κριτήριο το βαθμό επιτυχίας τους στα τρία , γραπτώς, εξετασθέντα  μαθήματα. Υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν σε κάθε μάθημα το βαθμό πέντε (5) κρίθηκαν απορριπτέοι. Επικουρικά λήφθηκε υπόψη ο βαθμός πτυχίου, όπως επίσης και η συγγένεια του επιστημονικού κλάδου από τον οποίο προέρχεται ο υποψήφιος και μόνο για τους υποψηφίους εκείνους που ισοψηφούσαν.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έδωσε την παρακάτω σειρά κατάταξης των υποψηφίων, εκ των οποίων οι έντεκα πρώτοι κρίνονται ως επιτυχόντες. Οι ακολουθούντες τον πίνακα κρίνονται με τη συγκεκριμένη σειρά ως αποτυχόντες:

                                                                ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Διοικ.
Συντ.
Ευρ.
     Σύνολο


1
Μπουκουβάλα Ελευθερία
9
8
9
26
2
Φάκα Ευαγγελία
8
9
6
23
3
Τσαγκούρου Σταματίνα
8
5
8
21
4
Σακαρέλη Δήμητρα
7
8
5
20
5
Μαστρομιχάλης Νικόλας
7
8
5
20
6
Μπέλλου Ηλιάνα
6
7
5
18
7
Καραλή Σπυριδούλα
7
6
5
18
8
Λαμπράκη Ευαγγελία
6
5
5
16
9
Διαλέτη Αλεξάνδρα
5
5
6
16
10
Τύραλη Ευαγγελία
5
5
5
15
11
Χόντζα Συλβάνα
5
5
5
15
               
                                                                ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Διοικ.
Συντ.
Ευρ.
       Σύνολο


12
Αναστασοπούλου  Γλυκερία
7
8
0
15
13
Κοτταρίδης Μάριος
7
5
1
13
14
Λογαράς Σπυρίδων
6
7
0
13
15
Δερμιτζάκη Ιωάννα
7
4
2
13
16
Τζουμαϊλης Αλέξανδρος
7
4
2
13
17
Κατωπόδη Παρασκευή
7
5
0
12
18
Βονόρτα Μαρία-Ελένη
5
5
0
10
19
Κακαργιά Θεοδώρα
6
4
0
10
20
Κάντζιου Χρυσάνθη
5
5
0
10
21
Κυπριζλής Κωνσταντίνος-Ορέστης
5
5
0
10
22
Φίνου Γεωργία
5
5
0
10
23
Μαυροειδής Παναγιώτης
4
5
0
9
24
Σαριδάκη Μαρίνα
4
4
0
8
25
Σωτηροπούλου Βασιλική
1
-
-
1
26
Τσιμάρα Μαρία
0
-
-
0

Η επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων και υπογράφει το παρόν Πρακτικό.

Ο πρόεδρος                                                     Τα μέλη
                                                                                   
Καθ. Παπαγιάννης Δον.                                  1. Καθ. Κόρσου -  Παναγοπούλου Μ.
                                                                       

2. Καθ. Νικολόπουλος Ηλ.


Σημ. Καλούνται οι επιτυχόντες σε μια πρώτη συνάντηση την 18-10-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30 μμ στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου επί της οδού Αριστοτέλους 3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου