Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

Αποτελέσματα Εισαγωγής


                                          
                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΌ
Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για το ΜΠΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ                                                                ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Την 7η  Οκτωβρίου 2014, ώρα 11  π.μ. συνήλθε στο γραφείο του καθηγητή κ. Παπαγιάννη Δονάτου, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» ακαδημαϊκού έτους 2014- 15 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, που συγκροτήθηκε μετά από σχετικές  αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Παρόντες: ο καθηγητής Δον. Παπαγιάννης, η καθηγήτρια Μ. Κόρσου – Παναγοπούλου,  ο καθηγητής Ηλ. Νικολόπουλος.

Η επιτροπή εξέτασε καταρχήν τις υποψηφιότητες μόνον εκείνων εκ των υποψηφίων οι οποίοι μετείχαν στη γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Διοικητικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Συνταγματικό δίκαιο, όπως προέβλεπε η σχετική προκήρυξη. Οι αιτήσεις εκείνων που δεν προσήλθαν στη γραπτή εξέταση δεν αξιολογήθηκαν.

Με βάση τις προβλέψεις του νόμου Η Επιτροπή αξιολόγησε τους υποψηφίους με πρώτο και βασικό κριτήριο το βαθμό επιτυχίας τους στα τρία εξετασθέντα  μαθήματα. Υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν κατά μέσο όρο το βαθμό βάσης δέκα πέντε(15) κρίθηκαν απορριπτέοι. Επικουρικά λήφθηκε υπόψη ο βαθμός πτυχίου, όπως επίσης και η συγγένεια του επιστημονικού κλάδου από τον οποίο προέρχεται ο υποψήφιος και μόνο για τους υποψηφίους εκείνους που ισοψηφούσαν.
Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έδωσε την παρακάτω σειρά κατάταξης των υποψηφίων, εκ των οποίων οι δέκα πέντε πρώτοι κρίνονται ως επιτυχόντες. Οι ακολουθούντες τον πίνακα κρίνονται με τη συγκεκριμένη σειρά ως επιλαχόντες:

(Επεξηγήσεις συντμήσεων:, , Δ = Διοικητικό Δίκαιο, Ε = Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σ = Συνταγματικό Δίκαιο ΜΟ = Μέσος Όρος).

                                                ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                                                                                                       Δ.            Ε.              Σ.            ΜΟ
1.      Κασκαμπά Μαρία
7   
8
8
23
2.      Χαραλάμπους Μαρία
7
8
7
21
3.      Ντούνη Ιλιόνα
5
8
7
20
4.      Ποιμειδου Μαρία
7
4,5
8
19,5
5.      ΚίτσοςΧαράλαμπος
7
3,5
8,5
19
6.      Ταταρέας Αναστάσι
6
2
10
18
7.      Βατίστας Χαράλαμπος
6
5
6,5
17,5
8.      Τσιλιιώτη Ευφημία
5
4
8,5
17,5
9.      Δασκαλάκου Θεοδοσία
7
2
8,5
17,5
10.  Παπαδοπούλου – Παπάζογλου Ίρις
6
2,5
8,5
17
11.  Παλληκάρης Αθανάσιος
5
5
6,5
16,5
12.  Παναγιωτακοπούλου Όλγα - Βαλεντίνη
7
1,5
8
16,5
13.  Λιαπέρης Σωτήριος
5
4,5
7
16,5
14.  Παπακωνσταντοπούλου Αναστασία
5
3,5
8
16,5
15.  Τζίμα Δήμητρα
5
5,5
6
16,5

         ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
16.  Θώδα Μαρία
6
3,5
6,5
16
17.  Αλεξανδροπούλου Αναστασία
6
3
7
16
18.  Ζαφειρόπουλος Θεόωρος
5
2,5
8,5
16
19.  Σιώτα Φωτεινή
7
2
6,5
15,5
20.  Αργυρίου Γεωργία
5
3
6,5
14,5
21.  Ποντίκη Σοφία
5
2,5
6,5
14
22.  Κουρλός Λάμπρος
23.  Παπαστεργίου Στεργιανή
5
5
0
1,5
6
6,5
13
13
24.  Καρανίκα Αργυρώ
7
-
7
13
25.  Χαραλάμπους Ειρήνη
6
0,5
6,5
13
26.  Πέτρουλα Σοφία
5
1
6,5
12,5
27.  Αραβαντινού Χριστίνα
5
0
7,5
12,5
28.  Σταματοπούλου Ανδρονίη
5
0
6
11
29.  Μπεάτα Μπεκίρσκα
5
0,5
5
10,5

Η επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων και υπογράφει το παρόν Πρακτικό.

Ο πρόεδρος                                                     Τα μέλη
                                                                                   
Καθ. Παπαγιάννης Δον.                                  1. Καθ. Κόρσου -  Παναγοπούλου Μ.
                                                                       

2. Καθ. Νικολόπουλος Ηλ.

Σημ. Καλούνται οι επιτυχόντες σε μια πρώτη συνάντηση την 14-10-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 16 μμ στις αίθουσες του ισογείου επί της Αριστοτέλους 3.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου