Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Τροποποίηση προγράμματος εξετάσεων

Επειδή οι γραπτές εξετάσεις του μαθήματος "Συνταγματικό Δίκαιο" για τους υποψηφίους του ΜΠΣ "Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση" συμπίπτουν με εξετάσεις άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, η εξέταση του εν λόγω μαθήματος μετατίθεται για την 4-10-2013 ημέρα Παρασκευή και την ίδια ώρα δηλ. 16-18 μμ.

Ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής
Καθηγητής Δον. Παπαγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου