Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση


Γνωστοποιείται ότι οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων για το ΜΠΣ «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου θα διεξαχθούν στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:
1.       Συνταγματικό Δίκαιο, 1-10-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 16-18 μμ
2.       Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 2-10-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16-18 μμ
3.       Διοικητικό Δίκαιο, 3-10-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16-18 μμ.
Οι αίθουσες εξέτασης θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα.
Η εξεταστέα ύλη παραμένει η ίδια με την περσινή.
Στις γραπτές εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν όλοι εκείνοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής.
Αθήνα 19/9/2013
Ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής

Καθηγητής Δονάτος Παπαγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου