Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Εξεταστέα ύλη


Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου είναι η παρακάτω.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Από το βιβλίο: Δον. Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 5η εκδ., 2016 τα κεφάλαια:
2,3,4,5,7, και 9.

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:  ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
Από το βιβλίο: Δον. Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 5η εκδ., 2016, τα κεφάλαια: 11 και 12.

Καθ. Παπαγιάννης Δονάτος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου