Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Πρακτικό επιλογής


ΠΡΑΚΤΙΚΌ
Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για το ΜΠΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ       ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Την 14η  Οκτωβρίου 2015, ώρα 10  π.μ. συνήλθε στο γραφείο του καθηγητή κ. Παπαγιάννη Δονάτου, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» ακαδημαϊκού έτους 2015- 16 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, που συγκροτήθηκε μετά από σχετικές  αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Παρόντες: ο καθηγητής Δον. Παπαγιάννης, η καθηγήτρια Μ. Κόρσου – Παναγοπούλου,  ο καθηγητής Ηλ. Νικολόπουλος.

Η επιτροπή εξέτασε καταρχήν τις υποψηφιότητες μόνον εκείνων εκ των υποψηφίων οι οποίοι μετείχαν στη γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Διοικητικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Συνταγματικό δίκαιο, όπως προέβλεπε η σχετική προκήρυξη. Οι αιτήσεις εκείνων που δεν προσήλθαν στη γραπτή εξέταση δεν αξιολογήθηκαν.

Με βάση τις προβλέψεις του νόμου η Επιτροπή αξιολόγησε τους υποψηφίους με πρώτο και βασικό κριτήριο το βαθμό επιτυχίας τους στα τρία εξετασθέντα  μαθήματα. Υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν κατά μέσο όρο το βαθμό βάσης δέκα πέντε (15) κρίθηκαν απορριπτέοι. Επικουρικά λήφθηκε υπόψη ο βαθμός πτυχίου, όπως επίσης και η συγγένεια του επιστημονικού κλάδου από τον οποίο προέρχεται ο υποψήφιος και μόνο για τους υποψηφίους εκείνους που ισοψηφούσαν.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έδωσε την παρακάτω σειρά κατάταξης των υποψηφίων, εκ των οποίων οι δέκα πέντε πρώτοι κρίνονται ως επιτυχόντες. Οι ακολουθούντες τον πίνακα κρίνονται με τη συγκεκριμένη σειρά ως επιλαχόντες:

(Επεξηγήσεις συντμήσεων:, , Δ = Διοικητικό Δίκαιο, Ε = Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σ = Συνταγματικό Δίκαιο ΜΟ = Μέσος Όρος).

                                                     ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                                                                                                      Δ.            Ε.               Σ.            ΜΟ
1.      Θεοδωρίδης Γεώργιος
7
8
23
2.      Μπαντέκα Όλγα
7
8
8
23
3.      Μανούσκου Κορνηλία-Μαρία
5
8
8,5
21,5
4.      Καραγεώργου Σαμάνθα-Γκόλφω-Γεωργία
8
4
9,5
21,5
5.      Ευστρατίου Ευστράτιος
5,5
9
6,5
21
6.      Κοντού Ευτυχία
5
7
9
21
7.      Μαθιού Ζωή
7
5
8,5
20,5
8.      Τσιάντας Κωνσταντίνος
6,5
6
7,5
20
9.      Ελευθεράκη Αγγελική
6
7
6,5
19,5
10.  Παναγιωτόπουλος Σπυρίδων
5
6
8,5
19,5
11.  Σαραβάνος Αύγουστος
5
6
8
19
12.  Μπουρογιάννης Ιωάννης
4
6
8,5
18,5
13.  Κατσιαδάκη Ευθυμία-Μαρία
4
7,5
7
18,5
14.  Πορτοκάλη Φιλιώ
5
5
8,5
18,5
15.  Πλακίδης Ιωάννης-Ιάσων
7
4
7,5
18,5

         ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
16.  Λιάπης Δημήτριος
6
4
8
18
17.  Μιχαήλ Ιωακείμ
5
5
7,5
17,5
18.  Μπαλτού Βασιλική
5
5
7,5
17,5
19.  Ρέντζιος Θεόδωρος
5,5
4
7,5
17
20.  Ντούρας Αλέξανδρος
5
5
7
17
21.  Θώδα Μαρία
7
1
8
16
22.  Σεριφίου Αικατερίνη
23.  Μαργαρίτη Ελισσάβετ
5
5
3
4
7,5
6,5
15,5
15,5
24.  Μαριόλη Μαρία
7
1
7,5
15,5
25.  Ζαχαράκη Μαρία-Πολυξένη
3
5
6,5
14,5
26.  Παπαστεργίου Στεριανή
4
1
8,5
13,5
27.  Σαραντάρη Αικατερίνη
4,5
4
5
13,5
28.  Ξυνίδου Πολύζω
4
2
7
13
29.  Θανασούλας Σπυρίδων
30.  Τριάντος Δημήτριος
31.  Μιχαήλ Μαίρη
32.  Πουλιάσης Αλέξανδρος
33.  Μιχαλούση Ουρανία
3
5
4
4
3
3
1
1
-
-
6,5
6
6
6,5
5
12,5
12
11
10,5
8

Η επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων και υπογράφει το παρόν Πρακτικό.

Ο πρόεδρος                                                     Τα μέλη
                                                                                   
Καθ. Παπαγιάννης Δον.                                  1. Καθ. Κόρσου -  Παναγοπούλου Μ.
                                                                       

2. Καθ. Νικολόπουλος Ηλ.

Σημ. Καλούνται οι επιτυχόντες σε μια πρώτη συνάντηση την 20-10-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16 μμ στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου επί της οδού Αριστοτέλους 3.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου