Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

Εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις


Καλούνται οι υποψήφιοι για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» σε γραπτή εξέταση κατά το παρακάτω πρόγραμμα:

1. 29-9-2014, ημέρα Δευτέρα, ώρα 16-18, αιθ. 41, Συνταγματικό Δίκαιο
2. 30-9-2014, ημέρα Τρίτη, ώρα 16-18, αίθ. 41, Διοικητικό Δίκαιο
3. 1-10-2014, ημέρα Τετάρτη, ώρα 16-18, αθ. 41, Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Καθηγητής Δον. Παπαγιάννης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου